Integracja europejska - Wspólnota europejska: EWEA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Integracja europejska - Wspólnota europejska: EWEA - strona 1 Integracja europejska - Wspólnota europejska: EWEA - strona 2 Integracja europejska - Wspólnota europejska: EWEA - strona 3

Fragment notatki:

Integracja/integracja europejska Przez integrację rozumiemy zbiór powiązań politycznych i ekonomicznych, który zmierza do maksymalizacji założonych efektów tworzonego systemu jako całości jak i jego części.
Integrację definiujemy jako proces kształtowania i rozwoju instytucji poprzez który określonym grupom politycznych aktorów lub jednostek przypisuje się autorytatywnie określone wspólne wartości.
Integracja definiowana jest też jako związek między jednostkami, które są od siebie wzajemnie zależne i które wytwarzają wspólny system ról, funkcji i cech. Integracja to kwalifikowana forma współpracy państw rozumianych jako zorganizowane wspólnoty obywateli na różnych poziomach życia społecznego.
Integrację można definiować jako określony proces lub stan. Definicja pozatraktatowa integracji europejskiej: Integracja europejska to dobrowolne kształtowanie i rozwój wspólnego politycznego poszukiwania podejmowania decyzji oraz proces pogłębiających się współzależności międzynarodowych i scalania społeczeństw w oparciu o wspólną świadomość, oparte na ramach EWEA i Unii Europejskiej. Definicja traktatowa integracji europejskiej: Proces tworzenia coraz ściślejszego związku (unii) pomiędzy narodami Europy Wspólnota europejska: EWEA EWEA jest organizacją międzynarodową o specyficznym charakterze supranarodowym , którego istota polega na tym, że państwa członkowskie przekazują niektóre kompetencje władzy państwowej na takie organizacje, te zaś z kolei mogą stanowić prawo obowiązujące bezpośrednio w sferze wewnętrznej państw członkowskich. Unia Europejska jest natomiast strukturą sui generis , in statu nascendi ujmującą we wspólne ramy różne obszary współpracy (gwarantuje więc dynamikę i spójność procesu integracyjnego). Unia Europejska Unia Europejska jest „etapem pośrednim w długoterminowym procesie rozwoju” co znajduje wyraźne potwierdzenie w zapisie traktatowym, który zakłada, że Unia Europejska jest częścią procesu tworzenia coraz ściślejszego związku (unii) pomiędzy narodami Europy , w którym decyzje podejmowane są w możliwie najbardziej otwarty sposób i na szczeblu jak najbliższym obywatelowi. Unia Europejska jest wspólnotą państw o charakterze politycznym, gospodarczym i prawnym utworzoną dzięki woli państw, którzy stali się jej członkami.
Unia Europejska jest systemem, w którym realne działania polityczne i ekonomiczne oraz reguły normatywne stanowią razem genetycznie i funkcjonalnie powiązana całość.
Unia Europejska jest unikalnym projektem międzynarodowym opartym na budowaniu porozumień wokół wspólnych interesów, wygrywania korzyści przeciwko stratom i szukania zgody w przypadku sprzeczności interesów narodowych.


(…)

… członkowskimi i instytucjami UE. Obecnie istnieją równolegle powiązane ze sobą organizmy: Unia Europejska oraz Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom/EWEA). Pamiętać jednak należy, że Traktat o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali wygasł po 50 latach, w dniu 22/23 lipca 2002 r., a funkcje tej Wspólnoty przejęła Wspólnota Europejska, która została rozwiązana traktatem z Lizbony (1.12.2009…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz