Wykład - Wykładnia prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Wykładnia prawa - strona 1 Wykład - Wykładnia prawa - strona 2

Fragment notatki:

Wykładnia prawa
W procesie stanowienia prawa niejednokrotnie zachodzą wątpliwości co do znaczenia i treści poszczególnych przepisów prawnych. Wykładnia prawa to zespół czynności zmierzających do odtworzenia norm prawnych wysłowionych w przepisach prawnych. Wykładnią prawa jest operacja myślowa, której celem jest ustalenie, jakie normy Prawne są zawarte w interpretowanych przepisach prawnych i jakie jest ich znaczenie. Wykładnia to inaczej interpretacja prawa, która zawsze musi być do siebie zbliżona w ramach jednego systemu. Wykładnia prawa jako proces interpretacji prawa jest niezwykle sformalizowany.
Wykładnia prawa jako proces (przejście z jednej fazy do drugiej może nastąpić tylko wtedy gdy nadal jest ona niejednoznaczna)
wykładnia językowa - polega na ustaleniu norm prawnych poprzez analizę struktur językowych, badanie sensu użytych wyrazów i zwrotów;
wykładnia systemowa - polega na ustaleniu znaczenia normy prawnej poprzez określenie miejsca, jakie dana norma zajmuje w ramach aktu normatywnego. Chodzi o to, aby żadnej z norm nie rozpatrywać w oderwaniu od innych, szczególnie od tych, które z nią sąsiadują
wykładnia funkcjonalna (celościowa) - polega na ustaleniu znaczenia norm prawnych poprzez określenie celu, dla którego normy zostały wydane. Zasadniczą trudnością jest ustalenie wspomnianego celu.
W obrębie poszczególnych wykładni istnieją wewnętrzne dyrektywy, których kolejności także należy przestrzegać
wykładnia językowa
dyrektywa domniemania języka potocznego (zwykłe znaczenie używanych słów) - chyba że znaczenie potoczne nie miałoby żadnego znaczenia prawnego lub dany termin w języku potocznym nie występuje (np. powódka)
dyrektywa domniemania uniwersalnego języka prawnego
dyrektywa tożsamości znaczeniowej (tym samym wyrazom nadajemy to samo znaczenie, chyba że na prawodawca wyraźnie na gruncie danego aktu prawnego zaznacza, że dany wyraz oznacza coś dodatkowego)
dyrektywa kompletności
wykładnia systemowa
dyrektywa niesprzeczności - polega na tym, że pomiędzy poszczególnymi aktami wykładni nie mogą zachodzić sprzeczne relacje
dyrektywa domniemania zasady prawa
dyrektywa normatywności zasady prawa (należy wskazać z jakich przepisów wynika i jak brzmi)
dyrektywa systematyzacji wewnętrznej aktu prawnego (w której części aktu prawnego znajduje się dana norma)
wykładnia funkcjonalna
odwołanie do funktorów pozaprawnych, funktory muszą być tożsame z grupą społeczną, dla której dokonujemy wykładni prawa. Tę wykładnie należy stosować bardzo ostrożnie.
Wykładnia jako rezultat tego procesu ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz