Pojęcie i model wykładni

Nasza ocena:

3
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2072
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i model wykładni - strona 1 Pojęcie i model wykładni - strona 2

Fragment notatki:


POJĘCIE I MODEL WYKŁADNI WYKŁADNIA PRAWA = INTERPRETACJA PRAWA rozumienie pragmatyczne: wykładnia jako zespół czynności zmierzających do ustalenia prawidłowego znaczenia przepisu prawnego rozumienie apragmatyczne: wykładnia jako rezultat procesu ustalania prawidłowego znaczenia przepisu prawnego I pogląd: wykładnia prawa = proces rozumienia przepisów prawa [Nie można zastosować przepisu prawnego nie interpretując go, czyli nie rozumiejąc go] II pogląd: Clara non sunt interpretanda - normy, które są jasne nie wymagają interpretacji [wykładnia zmierza do usunięcia wątpliwości] - przeważa wśród prawników Źródła/przyczyny interpretacji przepisów prawnych:
racje lingwistyczne racje systemowe racje funkcjonalne RACJE LINGWISTYCZNE Przepisy prawne są sformułowane w języku prawnym , który jest odmianą języka potocznego
Wyrażenie j. prawnego są bardzo często nieostre, niejasne, wieloznaczne, semantycznie niedookreślone (otwarte) [istnieje strefa pewności pozytywnej, strefa pewności negatywnej i strefa niepewności semantycznej - „cienia semantycznego”]
RACJE SYSTEMOWE Przepis prawny zajmuje określone miejsce w akcie normatywnym, a z kolei ten akt normatywny jest składnikiem określonej gałęzi prawa. Każdy przepis pozostaje w wielu skomplikowanych relacjach z innymi przepisami.
Rozumienie każdego przepisu musi brać pod uwagę i być zharmonizowane z rozumieniem innych przepisów
RACJE FUNKCJONALNE Wykładnia prawa nie może się ograniczać do kontekstu językowego i systemowego danego przepisu, musi rozumieć kontekst funkcjonalny - czynniki społeczne, ekonomiczne i moralne (intencja normodawcy, cele jakie sobie stawiał, reinterpretacja przepisów obowiązujących w przeszłości).
ETAPY WYKŁADNI model wykładni operatywnej (J. Wróblewski) - uporządkowany zespół czynności, które interpretator musi podjąć w toku stosowania prawa po to, aby zinterpretować określony przepis prawa
Etap wstępny - ustalenie czy przepis prawny budzi wątpliwości; jeśli jest jasny ( lex clara) to nie zachodzi potrzeba jego wykładni II etap - ustalenie właściwego znaczenia przepisu prawnego; interpretator odwołuje się do różnego typu dyrektyw wykładni (reguł interpretacji), określających sposoby ustalania sensu przepisów prawa
Reguły służące do ustalania znaczenia przepisów prawnych to dyrektywy wykładni I stopnia: Dyrektywy wykładni językowej Dyrektywy wykładni systemowej

(…)

…, które ze znaczeń przepisu jest znaczeniem właściwym. By można było rozstrzygnąć kolizje interpretacyjną należy odwołać się do dyrektyw interpretacyjnych II stopnia, które mają charakter reguł preferencyjnych - wskazują one jakie znaczenie przepisu powinien interpretator uznać za właściwe w przypadku kolizji dyrektyw wykładni I stopnia;
Ostatni etap - sformułowanie decyzji interpretacyjnej - stwierdzenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz