Dyrektywy preferencji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2555
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dyrektywy preferencji - strona 1 Dyrektywy preferencji - strona 2

Fragment notatki:


DYREKTYWY PREFERENCJI DYREKTYWY PREFERENCJI - reguły wskazujące jak rozwiązać konflikt różnych dyrektyw wykładni
Wróblewski nazwał je dyrektywami wykładni II stopnia , ponieważ wskazują jaką decyzję interpretacyjną należy podjąć w sytuacji, gdy zastosowanie dyrektyw wykładni I stopnia (dyrektyw wykładni językowej, systemowej i funkcjonalnej) prowadzi do rozbieżnych ustaleń interpretacyjnych.
Trzy podstawowe strategie rozwiązywania konfliktów interpretacyjnych ( teorie wykładni ):
Teorie subiektywne i obiektywne Teorie intencjonalne i tekstualne Teorie statyczne i dynamiczne TEORIE SUBIEKTYWNE I OBIEKTYWNE - czy w toku wykładni interpretator powinien się orientować na wolę i intencje historycznego (subiektywne), czy też aktualnego prawodawcy (obiektywne
Teorie subiektywne - norma prawna ma jedno, stałe, nie ulegające zmianom znaczenie i jest to zgodne z wolą historycznego prawodawcy. Teorie obiektywne - norma prawna, rozumiana jako wyraz woli suwerena, musi być zgodna z wolą aktualnego suwerena, bo norma ta obowiązuje z jego woli. Teorie obiektywne nie wykluczają, iż sens przepisu, w razie zmian celów i zadań, które stawia sobie aktualny prawodawca, może ulec zmianie.
TEORIE INTENCJONALNE I TEKSTUALNE Teoria intencjonalna - celem wykładni odtworzenie woli i intencji prawodawcy, tekst prawny jest traktowany jako mniej lub bardziej doskonały instrument przekazu tych intencji. Teoria tekstualna - z chwilą ustanowienia aktu tekst prawny niejako odrywa się od osoby legislatora, zaczynając żyć własnym życiem. Adresaci norm mają kontakt z tekstem i z tego powodu w sytuacjach wątpliwych powinno rozstrzygać znaczenie tekstu a nie rzeczywiste intencje prawodawcy.
TEORIE STATYCZNE I DYNAMICZNE (J. Wróblewski)
Teorie statyczne - w razie konfliktu wykładni językowej, systemowej i funkcjonalnej należy preferować wynik wykładni językowej i systemowej. Opowiadają się za literą prawa . Służą pewności, niezmienności i przewidywalności prawa . Styl statyczny interpretacji dominuje w okresach stabilizacji. Formaliści - zwolennicy teorii statycznych. Teorie dynamiczne - w razie konfliktu wykładni językowej, systemowej i funkcjonalnej preferują wynik wykładni funkcjonalnej. Opowiadają się za duchem prawa . Interpretacja powinna służyć przystosowaniu prawa do zmieniających się sytuacji społecznych, ekonomicznych i politycznych. Podstawowe wartości - adekwatność prawa i życia . Styl dynamiczny dominuje okresie przemian i refom. Nieformaliści -zwolennicy teorii dynamicznych.
W krajach kultury zachodniej praktyka interpretacyjna opiera się na ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz