Dyrektywy wykładni i preferencji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3346
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dyrektywy wykładni i preferencji - strona 1 Dyrektywy wykładni i preferencji - strona 2 Dyrektywy wykładni i preferencji - strona 3

Fragment notatki:

Dyrektywy wykładni i preferencji
Wykładnia językowa, systemowa i funkcjonalna
- językowa - znaczenie literalne tekstu
- systemowa - w oparciu o miejsce aktu prawnego w systemie prawnym, jego rangę, etc.
- funkcjonalna - ustalamy jak funkcjonuje przepis, jakie spowoduje skutki, czy jest skuteczny, czy realizuje cel, który miał
zrealizować, czy nie narusza zasad moralnych, czy nie prowadzi do absurdu, etc.
Ustalamy znaczenie przepisu, gdy jest niejasny. Wykładnia językowa, systemowa i funkcjonalna mogą dać różne
rezultaty. Mogą różnić się w efekcie wykładni. W ramach każdej z tych typów wykładni są szczegółowe dyrektywy i każda
z nich może narzucać różne rozumienia przepisu (np. kradzież masła - potocznie przestępstwo, prawnie wykroczenie).
Nie ma mowy o sylogizmie interpretacyjnym (mechanicznym stosowaniu prawa). Norma ujęta w aktach prawnych
(generalno-abstrakcyjna) nie jest w stanie objąć wszystkich sytuacji w sposób bezrefleksyjny - nie wszystkie sytuacje
idealnie pasują do pojawiających się sytuacji. Nie ma dyrektyw, które narzucają sędziemu/urzędnikowi określonych
dyrektyw wykładni. Dyrektywy wykładni funkcjonują na zasadzie argumentów. To jak należy interpretować przepisy nie
jest uregulowany w żadnym akcie prawnym. To, że wykształciły się 3 typy wykładni jest efektem procesu stosowania
prawa (pracy sędziów i urzędników). Teoria interpretacyjna jako pewna kultura interpretacji wypracowana przez
praktykę. Dyrektywy nie są wskazaniami bezwzględnymi (nie dają jedynej słusznej interpretacji). Wykładni nie da się
wyeliminować, bo nasz język jest nieprecyzyjny (Napoleon próbował wyeliminować wykładnię, ale się mu to nie udało).
Poza tym ważną kwestia jest fakt upływu czasu, który sprawia, że przepisy stają się mniej aktualne. Dyrektywy
interpretacyjne funkcjonują jak toposy interpretacyjne - nie są to wskazówki, które w sposób bezwzględny dają
odpowiedź jak zinterpretować przepis. Sędzia/urzędnik musi przeanalizować różne argumenty i wybrać jedną konkretną
metodę interpretacji (nie jest ona narzucona, od każdej reguły interpretacyjnej istnieją wyjątki). Praktyka prawnicza
ustaliła określone reguły wyboru - reguły preferencji. Mogą występować w poszczególnych typach wykładni.
Reguły pierwszego i drugiego stopnia (prof. Wróbeski)
- I stopnia - językowa systemowa i funkcjonalna
- II stopnia - wnioskowania prawnicze, reguły kolizyjne
Reguły egzegezy (wykładni)
- reguły wykładni sensu stricto - wykładnia I stopnia: wykładnia językowa, systemowa, funkcjonalna. Przepis jest
językowo niejasny lub przepis jest jasny, ale w kontekście rozumienia systemowego i funkcjonalnego nie jest jasny, więc


(…)

… mierze ze względu na to, ze te prawa funkcjonują w różnych językach).
Dyrektywy preferencji nie są bezwzględne.
Językowa
- dyrektywa języka potocznego - ustalamy znaczenie przepisu w oparciu o jego potoczne rozumienie,
- dyrektywa języka prawnego - ustalamy znaczenie przepisu, ale takie jakie mają znaczenie prawne (na podstawie
definicji ustawowych (słowniczek ustawowy)
- jeśli wykładnia prowadzi…

(opierać na tekście, czy koncentrować się na faktycznej woli prawodawcy. Tyczy się przede wszystkim starych aktów
prawnych.
- reguły wykładni są podobne we wszystkich państwach cywilizowanych, w tym w krajach common i civil law.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz