Egzegeza

note /search

Maria Janion - "Hermeneutyka"

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 693
Wyświetleń: 2268

między hermeneutyką a egzegezą: czasem te pojęcia są używane zamiennie, ale egzegeza ma nacechowanie ujemne...

Kontekstualne podejścia do Biblii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672

tej egzegezy, lecz istnieje praktyka odczytywania Biblii biorąca za punkt wyjścia rzeczywistość socjokulturową...

Elementy teorii argumentacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 567
Wyświetleń: 3290

prawniczej Reguły egzegezy: Reguły interpretacyjne Reguły kolizyjne Reguły wnioskowań prawniczych Reguły...

Źródła prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1078

egzegezy, doktryny, poglądy, materiały komisji legislacyjnych, orzeczenia sądów, zalecenia i opinie...

Interpretacja Biblii w Kościele

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

egzegezy”. (opublikowany w QD 1 17, Schriftauslegung im Wiederstreit, Freiburg 1989). Niewątpliwie...

Sakramentologia - definicja i podział

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sakramentologia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1883

dla wszystkich sakramentów Sakramentologia jest dziedziną teologii dogmatycznej, korzysta: - z egzegezy Pisma Świętego...