Egzegeza

Maria Janion - "Hermeneutyka"

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1568

między hermeneutyką a egzegezą: czasem te pojęcia są używane zamiennie, ale egzegeza ma nacechowanie ujemne...

Kontekstualne podejścia do Biblii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

tej egzegezy, lecz istnieje praktyka odczytywania Biblii biorąca za punkt wyjścia rzeczywistość socjokulturową...

Elementy teorii argumentacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2429

prawniczej Reguły egzegezy: Reguły interpretacyjne Reguły kolizyjne Reguły wnioskowań prawniczych Reguły...

Źródła prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679

egzegezy, doktryny, poglądy, materiały komisji legislacyjnych, orzeczenia sądów, zalecenia i opinie...

Interpretacja Biblii w Kościele

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

egzegezy”. (opublikowany w QD 1 17, Schriftauslegung im Wiederstreit, Freiburg 1989). Niewątpliwie...

Sakramentologia - definicja i podział

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Alicja Zawada
 • Sakramentologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1547

dla wszystkich sakramentów Sakramentologia jest dziedziną teologii dogmatycznej, korzysta: - z egzegezy Pisma Świętego...