Źródła prawa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa-opracowanie - strona 1 Źródła prawa-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

ŹRÓDŁA PRAWA: W sensie formalnym ( fontem Iris oriundi ) - każdy akt, dokument, decyzja, którą wdanym systemie prawa uważa się z źródło norm prawnych; np. ustawa, rozporządzenie, uchwała odpowiedniego organu państwowego (Polska), precedens, decyzja sądu lub innego organu uznająca zwyczaj za normę prawnie wiążącą (inne państwa);
Źródła poznania prawa ( fontem Iris cognoscendi )- wszelkiego rodzaju dokumenty i obiekty na podstawie których możemy ustalić treść norm prawnych;
Oficjalne - urzędowe dzienniki promulgacyjne np. Dziennik Ustaw, Monitor Polski oraz dzienniki urzędowe ministerstw i innych organów państwowych; Dziennik Ustaw publikuje:
- ustawy
- rozporządzenia
- ratyfikowane umowy międzynarodowe
Monitor Polski:
- uchwały Rady Ministrów
- zarządzenia ministrów
Nieoficjalne - dokumenty, obiekty na podstawie, których możemy ustalić treść norm prawnych np. gazety, książki, radio, telewizja, inskrypcje na pomnikach, płytach nagrobnych;
W sensie materialnym - najmniej określony i przydatny, odnosi się do czynników społecznych, ekonomicznych ( ideologii, przekonań moralnych, religijnych, układów sił politycznych w państwie, sytuacji ekonomicznej);
Samoistnym źródłem prawa - jest każda reguła lub zasada stanowiąca samodzielną podstawę decyzji sędziowskiej lub innego aktu stosowania prawa, a więc może być samodzielnym źródłem naszych praw i obowiązków; np. ustawa, traktaty międzynarodowe, rozporządzenia instytucji unijnych;
Konstytucja
Ustawy
Akty legislacji delegowanej - akty wydawane przez organy państwowe na podstawie upoważnienia ustawowego;
Normy prawa międzynarodowego publicznego
Prawo zwyczajowe
Precedensy
Akty legislacji autonomicznej
Niesamoistne - wszystkie normy i materiały, które nie mogą stanowić wyłącznej podstawy aktu stosowania prawa, a tym samym nie mogą być samodzielnym źródłem naszych uprawnień lub obowiązków; np. reguły egzegezy, doktryny, poglądy, materiały komisji legislacyjnych, orzeczenia sądów, zalecenia i opinie instytucji międzynarodowych i europejskich;
Orzeczenia sądowe
Materiały przygotowawcze - sprawozdania komisji legislacyjnych
Poglądy
Doktryny
Materiały komparatystyczne - orzeczenia sądów zagranicznych, poglady obcej doktryny, zagraniczne akty normatywne,
Reguły egzegezy - dyrektywy wykładni, wnioskowań prawniczych, reguły kolizyjne
Zasady i reguły pozaprawne - zwyczaje, zasady współżycia społecznego, zasady słuszności
Niesamoistne źródła prawa nie mogą stanowić wyłącznej podstawy decyzji organu stosującego prawo, dostarczają jednak dodatkowego wsparcia dla takich decyzji (jest ona lepiej uzasadniona).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz