Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2065
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej - wykład - strona 1 Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej - wykład - strona 2 Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej dr Ewa Janik
Wykład 1
Literatura:
J. Nowacki, Z. Tobor „Wstęp do prawoznawstwa” wyd. Zakomycze 2002
Z. Radwański „Prawo cywilne część ogólna” wyd. BECK, W-wa 2007
Z. Radwański :Zobowiązania” wyd. BECK, W-wa 2007
Z. Radwański , J. Panowicz-Lipka „Zobowiązania część szczegółowa”
www.sejm.gov.pl
Egzamin: test wielokrotnego wyboru ok. 15pytań Termin zerowy: 30.V.2008
System prawa
„Prawa można nie kochać, ale trzeba je znać, w przeciwnym razie brutalnie poczujemy jego moc”.
„Ignorantia Iris nocet”.
System prawa- to całokształt obowiązujących przepisów (norm prawnych) z uwzględnieniem ich podziału na gałęzie.
Gałąź prawa:
Instytucje prawa:
Pojęcie szersze niż instytucja Zespół norm regulujących daną dziedzinę życia
Dotyczy całej kategorii stosunków społecznych
Zbudowana z instytucji
Np. prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo karne, prawo pracy
Prawo konstytucyjne (państwowe)
Prawo administracyjne Prawo finansowe
Prawo karne Prawo cywilne
Prawo rodzinne
Prawo pracy
Pojęcie węższe od gałęzi prawa
Normy regulujące pewien typowy dla danej gałęzi stosunek społeczny
Dotyczą jednego stosunku społecznego
Zawierają się w gałęziach prawa
Np. instytucja małżeństwa, rozwodu, instytucje własności, instytucja obrony koniecznej, akt normatywny
Prawo publiczne| konstytucja 2.IV.97
Prawo publiczne| kodeks post. admin.
Prawo mieszane| brak
Prawo publiczne| kodeks karny
Prawo prywatne| kodeks cywilny
Prawo prywatne| kodeks rodzin. i opiek
Prawo mieszane| kodeks pracy
Prawo publiczne jest prawem odnoszącym się do interesu państwa regulującym stosunki między władzom publiczną a obywatelem oraz między organami władzy publicznej. Prawo prywatne jest prawem odnoszącym się do korzyści jednostek regulującym stosunki między równoprawnymi podmiotami prawa.
Prawo prywatne:
Prawo publiczne:
- zmierza do ochrony interesy jednostki - to regulacja pomiędzy autonomicznymi podmiotami prawa
- samodzielne kształtowanie relacji pomiędzy podmiotami, ich swoboda nie jest ograniczona (normy prawa prywatnego wskazują ogólne granice autonomii).


(…)

… uprawnienia i obowiązki podmiotów prawa.
np. Kodeks cywilny, kodeks karny
Prawo formalne- reguluje tryb postępowania przed organami państwa związany z dochodzeniem uprawnień i obowiązków określonych w prawie materialnym. Normy prawa formalnego wskazują jak mam postępować dany organ przy rozstrzyganiu poszczególnych praw (np. KCP- kodeks prawa cywilnego). Kodeks- obszerny akt normatywny oparty na jednolitych…
… ustanawiający Europejską wspólnotę węgla i stali 2002 wygaśnięcie).
Traktaty zmniejszające postanowienia traktatów założycielskich (traktat fuzyjny 1965, Traktat Nicejski2002r) Protokoły i oświadczenia przyjęte przez państwa członkowskie i załączone do traktatów
Traktaty akcesyjne związane z nowymi państwami członkowskimi Traktaty budżetowe i reformujące zasady finansowania.
Rozporządzenie- podstawowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz