Prawo z elementami prawa własności intelektualnej

note /search

Pytania testowe z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej
Pobrań: 917
Wyświetleń: 1757

Kartka biała: 1. co to jest: Jeśli ktoś znajdzie czyjąś rzecz, powinien niezwłocznie oddać ją właścicielowi. a) hipoteza i dyspozycja b) dyspozycja i sankcja c) sankcja i hipoteza 2) Co unieważnia czynność prawną bez względu na działania osoby prawnej? a) śmierć b) przedawnienie c) umowa naj...

Pytania testowe cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1197

Kartka biała: 1. co to jest: Jeśli ktoś znajdzie czyjąś rzecz, powinien niezwłocznie oddać ją właścicielowi. a) hipoteza i dyspozycja b) dyspozycja i sankcja c) sankcja i hipoteza 2) Co unieważnia czynność prawną bez względu na działania osoby prawnej? a) śmierć b) przedawnienie c) umowa najmu 3) Co...

Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2254

Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej dr Ewa Janik Wykład 1 Literatura: J. Nowacki, Z. Tobor „Wstęp do prawoznawstwa” wyd. Zakomycze 2002 Z. Radwański „Prawo cywilne część ogólna” wyd. BECK, W-wa 2007 Z. Radwański :Zobowiązania” wyd. BECK, W-wa 2007 Z. Radwański , J. Panowi...

Wykład - norma moralna a norma prawna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1638

Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej dr Ewa Janik Wykład 2 Czym różni się norma moralna od normy prawnej. Moralność- zespół norm postępowania według których określa się zachowanie jako dobre lub złe (sprawiedliwe lub niesprawiedliwe, itp.) Norma prawna- to wynikająca z przep...

Wykład - sankcja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1246

Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej dr Ewa Janik Wykład 4 Sankcje Sankcja- jest to ujemny skutek prawny polegający na zastosowaniu represji w postaci przymusu państwowego. W przypadku, gdy adresat normy prawnej nie zastosuje się do nakazu bądź zakazu, a więc gdy nie wypełnia ...

Wykład - wykładnia prawa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1358

Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej dr Ewa Janik Wykład 5 Wykładnia prawa. Wykładnia prawa- polega na wyjaśnieniu sensu przepisów prawnych, ustaleniu właściwego ich rozumienia przypisaniu im odpowiedniego znaczenia, bądź wyznaczeniu ich zakresu. To ogół rozumowań (czy też op...

Wykład - Gałęzie prawa cywilnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2065

Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej dr Ewa Janik Wykład 6 Gałęzie prawa cywilnego. Działy prawa cywilnego: -Część ogólna- obejmuje ona instytucje oraz zasady, które są wspólne dla całego prawa cywilnego. -Prawo rzeczowe- zawiera normy wyznaczające prawa podmiotowe bezwzględ...

Wykład - Dobra osobiste osoby fizycznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1071

Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej dr Ewa Janik Wykład 7 Dobra osobiste osoby fizycznej. Dobra osobiste są: niemajątkowe, niezbywalne, niedziedziczne oraz mają charakter bezwzględny. Dobra osobiste osoby prawnej: - firma -

Wykład - Czynność prawna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 924

Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej dr Ewa Janik Wykład 8 Czynność prawna. Czynność prawna to zachowanie podmiotu, które zmierza do wywołania skutku prawnego w postaci powstania zmiany albo zniesienia lub ustania stosunki cywilnego na mocy odpowiedniego oświadczenia woli. A ...

Wykład - Przedstawicielstwo ustawowe, pełnomocnictwo, prokura.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2758

Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej dr Ewa Janik Wykład 9 Przedstawicielstwo ustawowe, pełnomocnictwo, prokura. Przedstawicielstwo- polega na działaniu jednej osoby, zwanej (przedstawicielem) w imieniu innej osoby (zwanej reprezentowanym) na podstawie odpowiedniego upoważnie...