Wykład - wykładnia prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - wykładnia prawa - strona 1 Wykład - wykładnia prawa - strona 2 Wykład - wykładnia prawa - strona 3

Fragment notatki:

Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej dr Ewa Janik
Wykład 5
Wykładnia prawa.
Wykładnia prawa- polega na wyjaśnieniu sensu przepisów prawnych, ustaleniu właściwego ich rozumienia przypisaniu im odpowiedniego znaczenia, bądź wyznaczeniu ich zakresu. To ogół rozumowań (czy też operacji myślowych) opartych na odpowiedniej wiedzy prawniczej, znajomości języka prawnego oraz umiejętności posługiwania się językiem prawniczym- mających na celu wydobycie (odkodowanie) norm prawnych z obowiązujących przepisów prawnych oraz ustalenie ich znaczenia. JĘZYK PRAWNY
JĘZYK PRANICZY
Język tekstów prawnych zawierających wypowiedzi normatywne.
Formułowany przez prawodawcę.
Zbudowany na podstawie języka narodowego.
Język interpretacji przepisów prawnych oraz refleksji nad prawem, a więc wypowiedzi o prawie obowiązującym i innych zjawiskach prawnych. Jest dziełem prawników (praktyków)
Szczególna postać języka narodowego.
Wykładnia ze względu na moc wiążącą lub podmiot:
Wykładnia o mocy powszechnie obowiązującej:
wykładnia autentyczna- kto jest upoważniony do tworzenia prawa ten może je również interpretować), interpretatorem jest organ, który dany przepis ustanowił.
wykładnia legalna- dokonywana przez organ któremu przepisy prawne nadają kompetencje do ustalenia znaczenia. Wykładnia o ograniczonej mocy wiążącej:
Wykładnia praktyczna (sądowa) dokonywana przez podmioty uprawnione do tego np. przez organy państwowe bądź przez organy stosujące prawo. Wykładnia nie mająca mocy wiążącej:
Wykładnia doktrynalna (naukowa) - interpretacja dokonywana przez teoretyków i dogmatyków prawa, w postaci artykułów glos, nie ma mocy wiążącej ale może wpływać na organy stosujące prawo.
Wykładnia ze względu na metodą:
Wykładnia językowa- polega na ustaleniu znaczenia i zakresu wyrażeń tekstu prawnego ze względu na język w którym zostały sformułowane
Wykładnia pozajęzykowa:
Wykładnia celowościowa- przepis ustawy musi być tak tłumaczony aby był najbardziej zdatnym środkiem do osiągnięcia celu całej ustawy.
Wykładnia funkcjonalna- ustalając znaczenie przepisu uwzględnia różne skutki jego zastosowania, jeśli takie rozumienie przepisu prowadzi do pożądanych skutków przez interpretatora, to ma to wpływ decydujący na przyjęcie takiej interpretacji. Wykładnia systemowa (systematyczna)- polega na ustaleniu norm przez analizę miejsca jakie zajmuje ona w systemie prawa oraz porównanie jej z normami sąsiadującymi.

(…)

… prawne.
Subsunkcja- zakwalifikowanie danego przypadku do rodzajowo określonego przez przepisy prawa zachowania się.
Ustalenie konsekwencji prawnych, przepisy prawa określają różne konsekwencje związane z normowanymi przez nie zachowaniami. (sankcje)
Wykładnia sensu stricte (interpretacja tekstów prawnych)
Wnioskowanie prawnicze
Wykładnia Sensu largo
+
=

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz