Wykład - Gałęzie prawa cywilnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Gałęzie prawa cywilnego - strona 1 Wykład - Gałęzie prawa cywilnego - strona 2 Wykład - Gałęzie prawa cywilnego - strona 3

Fragment notatki:

Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej dr Ewa Janik
Wykład 6
Gałęzie prawa cywilnego.
Działy prawa cywilnego:
-Część ogólna- obejmuje ona instytucje oraz zasady, które są wspólne dla całego prawa cywilnego. -Prawo rzeczowe- zawiera normy wyznaczające prawa podmiotowe bezwzględne. -Prawo zobowiązań- obejmuje normy dotyczące prawa o charakterze względnym.
-Prawo spadkowe- zawiera normy odnoszące się do przejścia praw majątkowych osoby zmarłej na inne osoby.
-Prawo rodzinne- reguluje stosunki między małżonkami rodzicami i dziećmi innymi krewnymi oraz powinowatymi a także instytucją opieki. -Prawo na dobrach niematerialnych ( jest to prawo własności intelektualnej)- dział prawa cywilnego zawierający regulacje prawne dotyczące dóbr niematerialnych o charakterze intelektualnym. 1. Dobra niematerialne (intelektualne)- będące wynikiem działalności twórczości, artystycznej (prawo własności artystycznej), naukowej i literackiej (prawo autorskie) 2. Dobra niematerialne należące do tzw. własności przemysłowej- projekty wynalazcze, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, oraz ochrona konkurencji. Kodeks cywilny (Księgi kodeksu cywilnego- ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r):
-Część ogólna.
-Własności i inne prawa rzeczowe.
-Zobowiązania.
-Spadki.
Każdy stosunek cywilno prawny składa się z 3 elementów:
-podmioty- osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, niebędące osobami prawnymi, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, np. spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna. -przedmioty.
-treść: uprawnienia i obowiązki.
Osoby fizyczne:
Zdolność prawna osoby fizycznej- trwa od chwili urodzenia, do chwili śmierci. Jest to zdolność do tego aby być podmiotem praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego.
Przysługuje każdemu przedmiotowi prawa cywilnego.
Nie można się jej zrzec ograniczyć lub przenieść na inny podmiot w drodze czynności prawnej.
Dziecko poczęte a nienarodzone (nastiturus) może mieć warunkową zdolność prawną (że dziecko urodzi się żywe).
Koniec bytu osoby fizycznej:
-śmierć- dowodem śmierci jest akt zgonu.
-uznanie za zmarłego- orzeczenie konstytutywne.
-stwierdzenie zgonu- orzeczenie deklaratoryjne.
Przesłanki uznania za zmarłego osoby fizycznej:
Osoba zaginęła i mimo postępowania wyjaśniającego nie wiadomo czy żyje czy zmarła.


(…)

… do czynności prawnych :
Czynności prawne osób ograniczonych w zdolności do czynności prawnych:
Indywidualizacja osoby fizycznej następuje po:
-imieniu i nazwisku, -stan cywilny,
-miejsce zamieszkania, -data i miejsce urodzenia, -PESEL, -imię ojca, -pseudonim, -nazwisko rodowe matki. Uznanie za zmarłego
Przesłanki.
Zaginięcie osoby
Upływ czasu
Termin złożenia wniosku
Gdy termin potrzebny do uznania za zmarłego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz