Podmiot prawa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmiot prawa-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

30 Podmiotem prawa jest ten, ko jest uprawniony lub zobowiązany. Zdolność do tego, by być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych - a tym samym, by być podmiotem tych stosunków - określa się jako zdolność prawną. O tym, kto może korzystać ze zdolności prawnej decydują wyłącznie przepisy prawa obowiązującego. Podmiotowość prawa jest cechą normatywną. Wyodrębnia się dwie kategorie podmiotów prawa: osoby fizyczne i osoby prawne.
Osobą fizyczną jest każdy człowiek, od momentu urodzenia do chwili śmierci;
Czynność prawna to świadome działanie podmiotu prawa, za pomocą którego zmierza on do ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku prawnego poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli. Wyjątek rozszerzający:
podmiotem prawa jest także płód w łonie matki (w świetle prawa to nie jest osoba fizyczna ani człowiek) - nasciturus; jednak płód podlega ochronie prawnej, np.: przed aborcją; płód ma prawo dziedziczenia, jeśli urodzi się żywy; dla płodu można dać do opieki kuratora aby strzec przyszłych praw dziecka.
Wyjątek zawężający:
prawo przestaje uznawać kogoś za osobę fizyczną, za podmiot - pomimo, że dana osoba żyje (ktoś kto orzeczeniem sądu uznany jest za zmarłego wskutek zaginięcia itp. Po 10 latach rodzina może wystąpić do sądu z wnioskiem o uznanie osoby za zmarłą, wypadku gdy zaginiony ukończył 70 lat to za osobę zmarłą można ją uznać po 5 latach od zaginięcia).
Cechy osoby fizycznej:
zdolność prawna - zdolność do tego, by być podmiotem różnego rodzaju prawnień i obowiązków; przypisywana jest każdej osobie fizycznej; tzw. podmiotowość prawna.
zdolność do czynności prawnych - cecha osoby fizycznej, lecz nie przysługuje wszystkim osobom fizycznym; zdolność do tego, by za pomocą składanych przez siebie oświadczeń woli kształtować swoją sytuację prawną, czyli nabywać uprawnienia i obowiązki.
Aby mieć pełną zdolność do czynności prawnych należy spełnić określone warunki:
musi to być osoba pełnoletnia (ma mieć skończone 18 lat)
brak ubezwłasnowolnienia (ubezwłasnowolnienie jest wtedy, kiedy sąd uzna, że nie jesteśmy w stanie decydować o swoim życiu np.: podczas choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego, śpiączki, podczas nałogów)
pełną zdolność do czynności prawnych ma także osoba niepełnoletnia, która wstąpiła w związek małżeński
Wyróżnia się:
ubezwłasnowolnienie całkowite
ubezwłasnowolnienie częściowe
Brak zdolności do czynności prawnych wsytepuje wtedy, gdy:
osoba nie ma ukończonych 13 lat
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz