Czynności prawne - Prawo cywilne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności prawne - Prawo cywilne - strona 1 Czynności prawne - Prawo cywilne - strona 2 Czynności prawne - Prawo cywilne - strona 3

Fragment notatki:

Wstęp do Prawa, Czynności prawne
Prawo cywilne - zbiór norm, które regulują władanie i obrót rzeczami i dobrami. Czynność prawna służy do realizacji władztwa lub wymiany.
Art. 1 Kodeksu Cywilnego:
Prawo cywilne reguluje stosunki cywilno-prawne (stosunki społeczne regulowane przez prawo cywilne).
Cechy stosunków prawnych:
Równorzędność podmiotów - sytuacja, w której żaden z podmiotów nie jest podległy władzy drugiego (podmioty są sobie równe w danych stosunkach). Cecha ta odróżnia stosunek cywilno-prawny od stosunku administracyjno-prawnego - ten drugi charakteryzuje się władczością - jedna ze stron ma władzę nad drugą np. policjant wypisujący mandat kierowcy. Równorzędność oznacza także, że każdy z podmiotów może wpływać na swój interes np. kierowca proponuje policjantowi załatwić sprawę inaczej - łapówką - w ten sposób strony schodzą na drogę równorzędności.
Dotyczą przede wszystkim problematyki materialnej - obowiązki i uprawnienia skierowane na jakieś rzeczy materialne.
Podmiotami stosunków prawnych mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne. (art. 1 Kodeksu Cywilnego).
Osoba fizyczna - człowiek.
Osoba prawna - jednostka organizacyjna.
Podział podmiotów prawa cywilnego był podziałem funkcjonującym od czasów rzymskich (czyli około 20 stuleci). Jednakże ze względu na zmiany gospodarcze pojawił się drugi podział, związany z obrotem gospodarczym.
Obrót dóbr i usług dzielimy na dwa typy:
Obrót gospodarczy - jego uczestnicy są przedsiębiorcami (podmiotami zawodowo zajmującymi się działalnością gospodarczą.
Obrót powszechny (niegospodarczy) - żadna ze stron nie jest przedsiębiorcą lub przynajmniej jedna ze stron nim nie jest.
W praktyce łatwo zauważyć, że jeśli jedna ze stron jest konsumentem, to jest to obrót powszechny.
Konsument - jest to zawsze człowiek (osoba cywilna) dokonujący czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca - osoba prawna lub cywilna, która prowadzi w swoim imieniu działalność gospodarczą (np. malarz realizujący usługę).
Wprowadzenie powyższych pojęć wynika z rozwoju gospodarki. Łączą się one z typem działalności gospodarczej oraz z osobami fizycznymi i prawnymi.
Osoba fizyczna, jest to człowiek - jednak należy zauważyć, że w polskim ustawodawstwie nie ma definicji człowieka. Pojawia się zatem istotne pytanie o zdefiniowanie czym jest człowiek w świetle prawa.
W chwili obecnej posługujemy się definicją przez pokazanie, czyli wskazanie jakiejś osoby i określenie „to jest człowiek”. Prawo cywilne stoi zatem na stanowisku, że każdy z nas wie, kto to jest człowiek.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz