Wstęp do Prawa

note /search

Hierarchia aktów prawnych i droga ustawodawcza

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1288

Wstęp do Prawa, Hierarchia aktów prawnych i droga ustawodawcza Hierarchia aktów prawnych: Konstytucja. Ustawy i umowy międzynarodowe. Rozporządzenia. Konstytucja jest najważniejszym prawem RP. Stąd też: Wszystkie akty normatywne muszą być zgodne z konstytucją. Wprowadzenie zgodności z konstyt...

Spis omawianych zagadnień z prawa

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

Spis omawianych zagadnień (nie każdy punkt będzie szczegółowo omawiany, należy go wówczas doczytać z literatury): 1. Państwo 2. Konstytucyjne określenie państwa polskiego 3. Prawo w znaczeniu przedmiotowym 4. Źródła prawa 5. Norma prawna 6. Akt prawny 7. Systematyka prawa 8. Kolizja przepisów...

Państwo - jego cechy i podział

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1561

Wstęp do prawa, Państwo - jego cechy i podział Państwo jest abstrakcja. Nie jest sferą, którą można poznać zmysłami. Można je jedyne sobie wyobrazić. Państwo jest więc sferą racjonalną a nie empiryczną. Istnieją różne koncepcje państwa: 1933 r. Konwencja w Montevideo - państwo jako podmiot prawa ...

Prawo w ujęciu przedmiotowym, norma prawna

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1043

Wstęp do Prawa, Prawo w ujęciu przedmiotowym - norma prawna Prawo w ujęciu przedmiotowym. Postawa Platońska - posąg Platona z ręką uniesioną ku niebu, symbol doskonałości i idei, postawa wzorcowa/ideowa, ukazuje jak być powinno. Postawa Arystotelesa - posąg Arystotelesa z ręką skierowaną ku ziemi...

Stosunek prawny i prawo w ujęciu podmiotowym

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1239

Wstęp do Prawa, Stosunek prawny i prawo w ujęciu podmiotowym Stosunek prawny - jest stosunkiem społecznym regulowanym przez normy prawa w znaczeniu przedmiotowym. Prawo w znaczeniu przedmiotowym jest wzorem postępowania (na płaszczyźnie idealnej i realnej). Stosunek społeczny jest relacją zachodz...

Źródła prawa i rodzaje organów państwa

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

Wstęp do Prawa, Źródła prawa i rodzaje organów państwa Porządek prawny w Polsce nie opiera się na systemie precedensów (czyli szukaniu rozwiązań we wcześniejszym postępowaniu sądowym). Źródłem prawa nie jest także wola boska. Prawo Polskie jest stanowione. Podstawowym pojęciem jest więc źródło pra...

Konstytucja - Demokratyczność ustroju

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Wstęp do Prawa, Konstytucja Rozdział I konstytucji - Rzeczpospolita: Zawiera konstytucyjne określenie państwa polskiego (zawarte w treści trzech pierwszych artykułów). Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Oznacza to, że ta wspólnota jest wspólnotą tylko tych ludzi, mają...

Wybory do sejmu, senatu i prezydenckie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1323

Wstęp do prawa, Wybory do sejmu, senatu i prezydenckie Wybory są przejawem demokracji pośredniej - wyborcy wybierają swoich przedstawicieli. Dwoma istotnymi przymiotami wyborów są: Czynne prawo wyborcze - możliwość wybierania, przysługująca każdemu obywatelowi, który ukończył 18 rok życia (art. 18...

Władza sądownicza

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 959
Wyświetleń: 2849

Wstęp do Prawa, Władza sądownicza Pojęcie władzy sądowniczej oraz wymiaru sprawiedliwości: Art. 10 ustęp 2: władza sądownicza sprawowana jest przez sądy i trybunały. Art. 175: wymiar sprawiedliwości RP. Władza sądownicza jest pojęciem szerszym - jest ona realizowana przez trybunały i sądy natomi...

Zdarzenie prawne

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1757

Wstęp do Prawa, Zdarzenie prawne (przypomnienie) Stosunek prawny jest stosunkiem społecznym. Normy mówią jakie powinny być stosunki prawne. Rolą stron jest tworzenie stosunków prawnych, które są normowane prawnie. Zdarzenie prawne - sytuacja, z którą związane jest powstanie, ustanie albo zmiana st...