Władza sądownicza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2401
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Władza sądownicza - strona 1 Władza sądownicza - strona 2 Władza sądownicza - strona 3

Fragment notatki:

Wstęp do Prawa, Władza sądownicza
Pojęcie władzy sądowniczej oraz wymiaru sprawiedliwości:
Art. 10 ustęp 2: władza sądownicza sprawowana jest przez sądy i trybunały.
Art. 175: wymiar sprawiedliwości RP.
Władza sądownicza jest pojęciem szerszym - jest ona realizowana przez trybunały i sądy natomiast wymiar sprawiedliwości realizują tylko sądy.
Art. 175: Wymiar sprawiedliwości jest realizowany przez:
Sądy powszechne
Sądy administracyjne
Sądy wojskowe
Sąd Najwyższy
Inne organy nie są w konstytucji wymienione. Sądy są organami podstawowymi, pomocnicze względem nich są organy takie jak prokuratura, radcy prawni itp.
Sądy powszechne - ich hierarchia jest niezależna od struktury administracji kraju. Tworzą strukturę z trzech elementów:
Sądy rejonowe
Sądy okręgowe
Sądy apelacyjne
Art. 1 ustawy o sądownictwie mówi, że Sąd Najwyższy nie jest powszechny. Kompetencyjnie sądy powszechne zajmują się sprawami, które nie dotyczą dwóch pozostałych grup sądów.
Hierarchia:
Sąd rejonowy (najniżej w hierarchii):
Jest tworzony co najmniej dla jednej gminy (nie pokrywa się z siecią gmin.
Dominująca jest sytuacja, w której występuje jeden sąd dla kilku gmin, zdarzają się także przypadki 1 gminy posiadającej kilka sadów rejonowych. Łódź (sąd rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi - Śródmieście, Bałuty, Polesie oraz sąd rejonowy dla Łodzi Widzew w Łodzi - Widzew, Górna).
Sąd okręgowy: Tworzony na obszarze właściwości co najmniej 2 sądów rejonowych. Struktura jest niezależna od siatki województw (od administracyjnego podziału).
W woj. Łódzkim znajdują się 3 takie sądy - Łódź, Sieradz, Piotrków Trybunalski.
Sąd apelacyjny:
Tworzony dla obszarów co najmniej 2 sądów okręgowych.
W Łodzi obejmuje on sąd okręgowy w Łodzi, Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim oraz w Kaliszu.
Cechy sądownictwa:
Zasada instancyjności - prawo do skarżenia decyzji sądowych w sądach wyższej instancji. (konstytucja art. 87).
Zasada tworzenia wyspecjalizowanych organów.
Posługiwanie się przez organy specyficzną procedura (procedury karno-cywilne).
Funkcją procedur jest to, iż postępowanie zgodnie z ich zaleceniami ułatwia wydawanie orzeczeń sądowych.
Sądy wydają orzeczenia w imieniu RP (formuła oficjalna wyroku rozpoczyna się słowami: „W imieniu RP...”).
W zakresie orzecznictwa sądy są niezawisłe (administracyjnie natomiast podlegają ministerstwu sprawiedliwości). Dla zasady instancyjności charakterystyczne jest, że każda ze stron może zaskarżyć orzeczenie sądowe. Oznacza to konieczność istnienia drugiej instancji.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz