Konstytucja - Demokratyczność ustroju

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstytucja - Demokratyczność ustroju  - strona 1 Konstytucja - Demokratyczność ustroju  - strona 2

Fragment notatki:

Wstęp do Prawa, Konstytucja Rozdział I konstytucji - Rzeczpospolita:
Zawiera konstytucyjne określenie państwa polskiego (zawarte w treści trzech pierwszych artykułów).
Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Oznacza to, że ta wspólnota jest wspólnotą tylko tych ludzi, mających status obywatela (czynnikiem łączącym jest obywatelstwo). Państwo jest wspólnym dobrem nakłada więc na wszystkich obywateli obowiązek troszczenia się o to dobro.
Artykuł 2 przedstawia następujące dwie zasady:
Demokratyczność ustroju - państwem rządzą członkowie wspólnoty - państwo jest ładem prawnym. Organy stanowiące prawo powoływane są w trybie demokratycznym. Prawo jest natomiast czynnikiem ograniczającym samowolę.
Sprawiedliwość społeczna - sprawiedliwość, jako cecha charakteryzująca interes wspólnoty a nie indywidualnej jednostki.
Art. 3 - Polska jest państwem (związkiem) jednolitym.
Regulacje dotyczące ustroju politycznego RP:
Art. 4 - „Władza zwierzchnia RP należy do Narodu”. Naród w rozumieniu politycznym, to ogół obywateli bez względu na pochodzenie narodowe (wyklucza się względy etniczne). Naród jest w państwie suwerenem, co oznacza, że wszystkie decyzje muszą być wyrażone przez naród.
Demokracja pośrednia (przedstawicielska) - naród wybiera przedstawicieli i wybranym przedstawicielom powierza swoje głosy.
Demokracja bezpośrednia - referendum, pytanie obywateli o ich stanowisko w danej sprawie. Pytanie mają zająć jedno z dwóch możliwych stanowisk - TAK lub NIE.
Art. 10 - Zasada podziału władzy - władza musi być podzielona na niezależne i pozostające w równowadze części. Przyjęto następujący podział funkcjonalny:
Stanowienie władzy
Wykonywanie
Rozstrzyganie sporów
Art. 15 - Zasada decentralizacji władzy publicznej - ustrój terytorialny RP zapewnia decentralizację władzy wewnętrznej. Ma to na celu osłabienie władzy organów centralnych. Organy w państwie dzielone są na centralne i lokalne (państwowe i samorządowe). Uprawnienia z organów centralnych przenoszone są na terytorialne.
Regulacje problematyki życia publicznego:
Regulacje dotyczące tworzenia partii politycznych i związków.
Art. 11 - zapewnia wolność tworzenia partii politycznych (na zasadzie dobrowolności).
Art. 12 - wolność tworzenia związków zawodowych, zrzeszeń, fundacji itp.
Art. 13 - zakazuje istnienia partii i organizacji społecznych, które:
Odwołują się do nazizmu, faszyzmu, komunizmu
Opierają swoje programy o nienawiść rasową
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz