Prawo w ujęciu przedmiotowym, norma prawna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo w ujęciu przedmiotowym, norma prawna - strona 1 Prawo w ujęciu przedmiotowym, norma prawna - strona 2 Prawo w ujęciu przedmiotowym, norma prawna - strona 3

Fragment notatki:

Wstęp do Prawa, Prawo w ujęciu przedmiotowym - norma prawna
Prawo w ujęciu przedmiotowym.
Postawa Platońska - posąg Platona z ręką uniesioną ku niebu, symbol doskonałości i idei, postawa wzorcowa/ideowa, ukazuje jak być powinno.
Postawa Arystotelesa - posąg Arystotelesa z ręką skierowaną ku ziemi, symbol niedoskonałości, postawa ukazująca rzeczywistość, ukazuje jak jest.
Prawo w znaczeniu przedmiotowym jest opisem tego jak być powinno - jest wzorem zachowania. Jest to zbiór/zespół reguł/wzorców zachowania powinnego. Wzorce te nazywane są normami. Zespół ten musi mieć swoje źródło. Prawo Polskie jest prawem stanowionym. Ostatecznie więc prawo jest zespołem norm stanowionych mogących wywodzić się z dwóch grup normodawców:
Państwo.
Niepaństwowi normodawcy. Np. uniwersytet - regulamin studiów.
Prawo jest zbiorem norm stanowionych przez państwo oraz norm przez to państwo sankcjonowanych (uznanych i zaakceptowanych).
Prawo jest regulatorem życia społecznego - prezentuje nam wzory zachowań w stosunkach społecznych, w których człowiek funkcjonuje w swoim życiu. Prawo próbuje także regulować te stosunki. Nie wszystkie stosunki społeczne są regulowane przez prawo - regulowane są tylko te, które według przyjętej hierarchii wartości są ważne i istotne. Prawo posiada także możliwość tworzenia, kreowania i kształtowania pewnych stosunków (poprzez ustalanie odpowiednich norm).
Prawo jest więc nie tylko regulatorem tego, co jest lecz także kreatorem pewnych pożądanych wartości.
Normy tworzą zespół uporządkowany.
Nasuwa się pytanie: Jak zapewnić przestrzeganie norm?
Karać za nieprzestrzeganie. Metoda kary.
Nagradzać za przestrzeganie. Metoda nagrody.
Norma prawna - wzór zachowania, reguluje stosunek społeczny wskazując na wzory zachowań. Należy mieć na uwadze, iż regulowanie kolejnych obszarów życia społecznego rodzi konieczność regulowania następnych. W efekcie powstaje lawina regulacji - im więcej chcemy regulować, tym musimy regulować więcej.
Cechy norm prawnych:
Podstawową cechą normy prawnej jest to, że ma ona charakter ogólny. Tylko wtedy może spełniać swoją funkcję (gdy zachowana jest ogólność wzorca).
Kolejną cechą normy jest jej abstrakcyjność - abstrakcyjnie opisuje osoby, do których się odnosi (adresatów).
Np. Art. 148 § 1
„Kto zabija człowieka podlega karze.”
Widzimy tutaj zastosowanie ujęcia abstrakcyjnego w postaci wyrazu „Kto” jako określenia adresata normy. Adresatem jest więc każda osoba, która zabija.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz