Podstawy prawa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy prawa - omówienie  - strona 1 Podstawy prawa - omówienie  - strona 2 Podstawy prawa - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

PODSTAWY WIEDZY O PRAWIE
NOTATKA ROZDZIAŁ VII
POJĘCIE NORMY POSTĘPOWANIA
WYPOWIEDŹ NORMATYWNA - wypowiedź, która formułuje kierowane do danej osoby lub osób żądanie albo upoważnienie do określonego zachowania się
NORMA POSTĘPOWANIA - wypowiedź, której towarzyszy wzór postępowania, nakaz, zakaz lub dozwolenie określonego postępowania
NORMA SPOŁECZNA - koncentracja uwagi na tych normach postępowania, formułowane przez grupy społeczne i kierowane równocześnie do członków tych grup
ELEMENTY KONIECZNE NORM:
Określenie adresata normy
Określenie wzoru postępowania wyznaczonego adresatowi
Określenie okoliczności warunkujących zachowanie się zgodne z normą
GENERALNOŚĆ I ABSTRAKCYJNOŚĆ NORM PRAWNYCH
GENERALNOŚĆ - odnosi się do adresata oraz okoliczności. Generalność określenia adresata normy oznacza, że norma jest skierowana do pewnej kategorii adresatów, nie zaś do adresata indywidualnego, wskazanego co do tożsamości. ADRESACI: obywatele, żołnierze, studenci, właściciel rzeczy, matka, wierzyciel. Jego wskazanie następuję poprzez użycie słowa ,,kto'', ,,ktokolwiek'', ,,każdy”, ,,nikt”, itd. (odwołanie do wszystkich ludzi). LUB ADRESACI (odwołanie do jednej osoby) np. Prezydent RP, Prezes RM. ABSTRAKCYJNOŚĆ - oznacza, że wzór zachowania określony jest przez wskazanie rodzajowych, a nie konkretnych cech tego zachowania. (nie wskazanie zachowania jednorazowego, ale takiego, które może zdarzyć się w nieokreślonej z góry liczbie przypadków). Zachowanie, nie będzie powtarzalne, jeśli będzie miało miejsce w indywidualnie określonych okolicznościach. Np. ,,Kto zabija człowieka…” - obejmuje nieograniczoną liczbę zabójstw.
BUDOWA NORMY PRAWNEJ:
HIPOTEZA - część normy, która określa adresata normy oraz warunki lub okoliczności, w których adresatowi jest coś nakazane czynić, coś czynić jest mu dozwolone lub zakazane.
DYSPOZYCJA - część normy, która określa treść zachowania zakazanego, nakazanego lub dozwolonego, albo treść decyzji, którą należy podjąć w związku z zaistnieniem pewnych faktów
KONCEPCJE BUDOWY NORMY:
KONCEPCJA NORM SPRZĘŻONYCH - para norm: norma sankcjonowana i sankcjonująca. Norma sankcjonowana, skierowana jest do pewnych kategorii adresatów określonych rodzajowo (adresaci pierwotni: dłużnicy, właściciele, żołnierze), a Norma sankcjonująca, skierowana jest zawsze do organów władzy publicznej (adresaci wtórni: sąd, minister, urząd skarbowy). Norma sankcjonująca, jest normą posiłkową uruchamianą wtedy, gdy naruszona została norma sankcjonowana. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz