Normy postępowania - Wypowiedzi dyrektywalne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 581
Wyświetleń: 3185
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Normy postępowania - Wypowiedzi dyrektywalne - strona 1 Normy postępowania - Wypowiedzi dyrektywalne - strona 2

Fragment notatki:

Normy postępowania Wypowiedzi dyrektywalne i ich rodzaje Funkcje wypowiedzi : wypowiedzi opisowe, wypowiedzi pozaopisowe. Wypowiedzi opisowe - pełnią funkcję opisową, czyli są to takie, które stwierdzają, że tak a tak jest albo tak a tak nie jest, stwierdzają pewne stany rzeczy faktycznie istniejące czy tylko przez kogoś wyobrażone. Są albo prawdziwe, albo fałszywe. Wypowiedzi pozaopisowe to głównie: wypowiedzi dyrektywalne; normy postępowania,
dyrektywy celowościowe,
reguły sensu czynności konwencjonalnych,
wypowiedzi wyrażające oceny; Wypowiedzi durektywalne - takie, które mają wpływać na zachowania osób, do których są skierowane; pełnią funkcję sugestywną . Dyrektywa celowościowa (teleologiczna) - wyrażenie, które głosi, co należy czynić, ażeby osiągnąć zam ierzony rezultat. Czynność konwencjonalna - taka czynność psychofizyczna albo czynność konwencjonalna niższego stopnia, której reguły sensu każą przypisywać określony sens kulturowy. Reguły sensu - “nakazują” pewnym czynnościom przypisywać sens czynności konwencjonalnej - wskazują, kto i w jaki sposób może dokonać “ważnej” czynności konwencjonalnej. Normy postępowania Norma postępowania - wypowiedź, która określonym podmiotom jako jej adresatom nakazuje albo zakazuje, aby w określonych okolicznościach postąpiły albo postępowały w określony sposób. Norma postępowania zawiera: określenie jej adresata, określenie postępowania wyznaczonego adresatowi, określenie okoliczności, w których adresat ma w wyznaczony mu sposób postąpić albo wielokrotnie postępować, przy czym postępowaniem jest tylko takie zachowanie się jakiejś osoby, które jest zależne od jej woli. Adresat normy - ktoś, komu norma nakazuje określone postępowanie, albo określonego postępowania zakazuje. norma indywidualna - wskazuje adresata nazwą indywidualną, norma generalna - wskazuje adresata nazwą rodzajową. Norma konkretna - wyznacza do spełnienia jakiś określony czyn, który jest niepowtarzalny. Norma abstrakcyjna - wyznacza jakieś zachowanie określonego rodzaju, w zasadzie powtarzalne. Normodawca - osoba (albo odpowiednio zorganizowana grupa osób), która ustanawia normę. normy autonomiczne - stanowione przez normodawcę dla samego siebie; normy heteronomiczne - stanowione przez normodawcę dla innych podmiotów; Norma znajduję zastosowanie jeżeli powstanie zespół okoliczności wskazanych w normie, w których adresat normy ma postąpić w sposób w tej normie wyznaczony. Zakres zastosowania

(…)

… normy:
wypowiedź rozkazująca;
wypowiedź hipotetyczna;
wypowiedź kategoryczna;
Obowiązywanie normy
Normy postępowania nie mają wartości logicznej (prawda, fałsz), ale mogą obowiązywać, albo nie obowiązywać.
Dwa typy uzasadnienia obowiązywania norm postępowania:
uzasadnienie tetyczne;
uzasadnienie aksjologiczne;
Uzasadnienie tetyczne - norma obowiązuje, jeżeli taką normę ustanowił albo uznał…
…,
dyspozycja - postępowanie,
sankcja - konsekwencje przekroczenia normy.
Nie wszystkie normy posiadają jednak sankcję - biorąc to pod uwagę możemy podzielić normy postępowania na:
normy niedoskonałe (leges imperfectae),
normy powiązane funkcjonalnie: sankcjonowane i sankcjonujące (sprzężone).
Lex imperfecta - norma, która jakiemuś adresatowi w określonych okolicznościach wyznacza obowiązek określonego…
… podmiotowi kompetencji (upoważnienia) do dokonania określonych czynności konwencjonalnych, z takim skutkiem, że przez jej dokonanie powstaną albo zaktualizują się obowiązki innych podmiotów. Dwa podmioty:
tego, którego upoważniają do dokonania czynności konwencjonalnej,
adresata normy kompetencyjnej - tego, który ma obowiązek zachować się w określony sposób, gdy podmiot upoważniony dokona określonej czynności konwencjonalnej.
Inne znaczenia słów “prawo” i “norma”
Prawo:
prawo nauki”,
“ogół norm”,
“zasada, prawidłowość”.
Norma:
“wzorzec, miara”,
“norma techniczna”.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz