Normy postępowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Normy postępowania - strona 1 Normy postępowania - strona 2 Normy postępowania - strona 3

Fragment notatki:

Wronkowska. Notatka składa się z 4 stron.
ROZDZIAŁ I - NORMY POSTĘPOWANIA Prawo - zbiór norm postępowania ustanowionych lub uznanych przez kompetentne (upoważnione) organy państwa 1. Wypowiedzi a) opisowe - wypowiedzi pełniące funkcję opisową; stwierdzają, że tak a tak jest albo tak a tak nie jest, stwierdzają pewne stany rzeczy faktycznie istniejące czy tylko przez kogoś wyobrażane; są prawdziwe albo fałszywe
b) pozaopisowe
- wypowiedzi dyrektywalne - wypowiedzi mające wpływać na zachowania osób, do których są skierowane (funkcja sugestywna)
normy postępowania dyrektywa celowościowa (teleologiczna) to wyrażenie, które głosi, co należy czynić, ażeby osiągnąć zamierzony rezultat; swoista wypowiedź doradzająca; podjęcie czynności wskazywanych w dyrektywie zależy od tego, czy zamierza się osiągnąć określony stan rzeczy. czynność konwencjonalna to taka czynność psychofizyczna albo czynność konwencjonalna niższego stopnia, której reguły sensu każą przypisywać określony inny sens kulturowy; owe reguły sensu „nakazują” więc pewnym czynnościom przypisywać sens czynności konwencjonalnej - w tym znaczeniu konstruują one czynności konwencjonalne. Upraszczając, można powiedzieć, że reguły sensu wskazują, kto i w jaki sposób może dokonać „ważnej” czynności konwencjonalnej
- wypowiedzi wyrażające ocenę 2. Normy postępowania Norma postępowania - wypowiedź, która określonym podmiotom jako jej adresatom nakazuje albo zakazuje, aby w określonych okolicznościach postąpiły albo postępowały w określony sposób. Każda norma zawiera: określenie adresata (kto?), określenie okoliczności (Kiedy? Gdzie?) oraz nakaz albo zakaz zachowania się. Adresat normy - ktoś, komu norma nakazuje określone postępowanie albo określonego postępowania zakazuje. Norma indywidualna - norma, która wskazuje adresata nazwą indywidualną (tzn. taką, która jest jemu i tylko jemu przypisana bez względu na cechy wyróżniające go). Norma generalna - norma wskazująca adresata nazwą rodzajową, generalną poprzez cechy, które posiada (np. osoba pełnoletnia) Norma konkretna - norma wyznaczająca do spełnienia jakiś określony czyn, który jest niepowtarzalny (np. spłacenie określonego długu) Norma abstrakcyjna - norma wyznaczająca jakieś zachowanie określonego rodzaju, zachowanie w zasadzie powtarzalne (np. wynagrodzenie wyrządzonej szkody) Normodawca - osoba (albo odpowiednio zorganizowana grupa osób), która ustanawia normę Norma autonomiczna - norma, którą normodawca stanowi sam dla siebie Norma heteronomiczna - norma, którą normodawca stanowi dla innych podmiotów Norma znajduje zastosowanie jeżeli powstanie zespół okoliczności wskazanych w normie, w których adresat normy ma postąpić w sposób w tej normie wyznaczony

(…)

… wyznaczonych w innej normie (sankcjonowanej), jeżeli ta ostatnia norma znalazła zastosowanie. Norma sankcjonująca pełni rolę służebną wobec normy sankcjonowanej, ma przymuszać adresata normy sankcjonowanej do tego, aby normę tę realizował
Norma merytoryczna - normy, które nakazują (albo zakazują) jakieś zachowania; mogą to być zachowania psychofizyczne (udzielenie pierwszej pomocy) albo konwencjonalne (wydanie rozporządzenia)
Norma kompetencyjna - normy, które udzielają jakiemuś podmiotowi kompetencji (upoważnienia) do dokonania określonych czynności konwencjonalnych, z takim skutkiem, że przez jej dokonanie powstaną albo zaktualizują się obowiązki innych podmiotów - tych, które podlegają kompetencji. Normy te zbudowane są wg schematu: „Jeżeli X dokona czynności konwencjonalnej K, to Y nakazuje…
… organ państwa. W naszej kulturze prawnej są to normy będące jednocześnie generalne i abstrakcyjne, bo prawo winno jednakowo traktować adresatów i wyznaczać wzory określonych zachowań. Trójczłonowa koncepcja normy - norma prawna składa się z: hipotezy, dyspozycji oraz sankcji.
Hipoteza - to część normy, która określa adresata oraz okoliczności, w jakich wyznacza mu się obowiązek określonego zachowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz