Budowa normy prawnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1806
Wyświetleń: 4564
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa normy prawnej - strona 1 Budowa normy prawnej - strona 2

Fragment notatki:


Budowa normy prawnej Norma prawna - to wynikająca z przepisów prawa reguła postępowania, wydana lub usankcjonowana przez państwo , zagwarantowana przymusem państwowym. Norma prawna stanowi rezultat interpretacji przepisów prawa . Norma prawna jest najmniejszym analitycznym elementem prawa, który daje odpowiedź na pytania: kto, w jakich warunkach, jak powinien postąpić i jakie są negatywne następstwa zachowania niezgodnego z wzorem powinnego zachowania. Normy prawne czyli wypowiedzi, jak określone osoby w określonych okolicznościach mają się zachować, są zawarte w ustawach, rozporządzeniach, umowie zbiorowej pracy lub także orzeczeniach sądowych albo mogą być przechowywane jedynie w świadomości.
Normy prawne są normami generalnymi tj. adresowanymi do nieokreślonej imiennie liczby podmiotów i przeważnie obliczonymi na wielokrotne zastosowanie.
Normy indywidualne nie są normami prawa. Są natomiast aktami stosowania prawa. Mają charakter konkretny. Dotyczą imiennie określonego podmiotu i odnoszą się do jednorazowej sytuacji.
Norma prawna ma charakter dwustronny. Z każdej normy prawnej wynika, dla jednej strony obowiązek a dla drugiej osoby prawo . Drugą stroną są organy państwowe. Norma prawna jest wypowiedzią, która powinna udzielać odpowiedzi przynajmniej na trzy pytania: kto i w jakich okolicznościach ma się zachować w pożądany sposób,
jak ma się zachować adresat normy,
jak zareaguje państwo, jeżeli adresat nie zachowa się w sposób wskazany w normie.
Wyróżnia się dwie główne koncepcje budowy normy prawnej:
I. Koncepcja trójelementowa :
Według tej koncepcji normę prawną dzielimy na: HIPOTEZA to ta część normy prawnej, która wskazuje jej adresatów oraz okoliczności, w jakich mają się oni zachować w sposób wskazany w normie.
DYSPOZYCJA - to najważniejsza część normy. Wskazuje ona sposób postępowania, jakiego od adresatów normy oczekuje normodawca.
SANKCJA - ta część mówi o tym, jak zareaguje państwo na niezastosowanie się przez adresata do wskazań zawartych w dyspozycji normy.
Adresatem pierwotnym jest ten podmiot, o którym mowa w hipotezie i dyspozycji normy. Adresat wtórny to ten podmiot, o którym mowa w sankcji, i jest nim zawsze państwo, jakieś jego organy. Adresat wtórny wchodzi do akcji warunkowo, gdy adresat pierwotny nie zachowa się w sposób wskazany w dyspozycji normy. II. Koncepcja norm sprzężonych : A. NORMA SANKCJONOWANA H1 D1
adresat normy jest podmiotem prawa
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz