Kultura prawna

Kultura prawna - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bogumił Szymulik
 • Podstawy prawa porównawczego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1113

26/02/09 wykład nr 2 Kultura prawna wytwór działań człowieka; jedna z kultur normatywnych...

Prawoznawstwo- opracowanie

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1141

jest przedstawienie podstawowych pojęć i metod wypracowanych w kulturze prawnej prawa stanowionego. Student...

Reguły wykładni-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693

74. Reguły wykładni Reguły wykładni stanowią uniwersalny element kultury prawnej krajów zachodnich...

Prawo a inne regulatory prawne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

do moralności (poprzez klauzule generalne) i na odwrót kultura prawna - wiedza jednostki o prawie i postawa...

Konfucjonizm - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bogumił Szymulik
 • Podstawy prawa porównawczego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1071

o zachowaniu harmonii na świecie - realizm kultury prawnej można przeciwstawić judaizmowi lub chrześcijaństwu...

Podstawy wiedzy o prawie - notatka

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Piotr Winczorek
 • Prawo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 707

do ich przestrzegania. KULTURA PRAWNA W znaczeniu węższym - kultura prawna to wiedza jednostki i grup społecznych...

Wykładnia przepisów prawnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 994

się przyjętymi w danej kulturze prawnej regułami (dyrektywami) interpretacyjnymi. Wykładnia w sensie...