Kultura prawna - strona 2

Cele i funkcje prawa - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średniowiecznej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1764

, niezależnie od wartości uznawanych przez władców. 3. Kultura prawna W związku z wielością systemów prawa...

Deficyt wdrażania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europeistyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1204

od kultury prawnej danego kraju; kultura polityczna; IV.  Świadome działania - oszustwo, sabotaż...

Gałęzie prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

się kultura prawna, stosunki społeczne, ogólne cele państwa oraz cząstkowe decyzje prawodawcy (np. kodyfikacje...

Swiadomość prawna - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1008

przez społeczeństwo, choć ta jest bardzo pożądana i decyduje w poważnym stopniu o kulturze prawnej społeczeństwa...

Funkcje i zasady prawa karnego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 728

, jest to więc zabezpieczenie systemu norm, dóbr i wartości istotnych dla danego społeczeństwa, w danej kulturze prawnej...

Prawo rzymskie - Paremie łacińskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1113

europejskiej kultury prawnej. Paremia - to inaczej przysłowie, sentencja łacińska, aforyzm, maksyma. Paremia...

Wstęp do prawoznawstwa - zagadnienia

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 721

/ utożsamianie państwa i społeczeństwa i jednostki 2. Kultura prawna a/kultury prawne w komparatystyce prawniczej...