Konfucjonizm - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konfucjonizm - wykład - strona 1 Konfucjonizm - wykład - strona 2

Fragment notatki:

05/03/09- wykład nr 3
KONFUCJONIZM religia powstała na kontynencie azjatyckim między VIII a III w. pne, poprzedzała działalność jego twórcy Konfucjusza:
- poglądy na temat życia jednostki na świecie
- brak powiązań ze sferą sacrum
- kładzie nacisk na relacje między człowiekiem a ziemią
Elementy myśli konfucjańskiej:
- obrona moralności
- ścisły związek z systemem normatywnym, moralnym- kodyfikacja Konfucjusza
- świadomość pozycji w społeczeństwie multicentrycznym
- zachowanie właściwe wobec pewnych osób- decyduje o zachowaniu harmonii na świecie
- realizm kultury prawnej można przeciwstawić judaizmowi lub chrześcijaństwu
- sceptycyzm do prawa stanowionego
Japonia kulturowo jest pod wpływem: konfucjanizmu, buddyzmowi i szintoizmowi. Kultura prawna common low:
- zasięg: kiedyś obejmowała 1/3 ludzkości świata (Amerykę Płn., kolonie brytyjskie w Afryce, Australię, Wlk. Brytanię itd.)
- common low prawo powszechne, Anglia w XIIw.; prawo zwyczajowe było ograniczone o zasięg terytorialny; prawo powszechne- ogólno-angielskie
- prawo powszechne wyraźnie oddzielało się od prawa zwyczajowego i norm prawa stanowionego
- habeas corpus act ograniczenia w zatrzymywaniu wolnych jednostek
- źródłem są wyroki sądowe- to, co jest orzeczone przez sędziów ma być wiążące dla innych sędziów
Kształtowanie:
- powstało w XII w.
- w XVI w. zaczęto stosować zasady słuszności; kierowali się nią sędziowie- sędzia kieruje się poprzednimi precedensowymi wyrokami oraz własnym poczuciem słuszności i sprawiedliwości
Jeremy Bentham uważał, że prawo powszechne jest zbyt luźnym, niekonkretnym zbiorem zasad etycznych- nie jest to twardy system praw; zbiór postulatów etycznych. Był on zwolennikiem prawa stanowionego (ustaw konkretnych, jasnych, klarownych). -„szkoła pozytywizmu prawniczego” kładzie nacisk na to, że prawo jest wyrazem woli suwerena, a efektem woli suwerena jest ustawa- prawo, jako efekt pozytywnej woli państwa
-prawo sędziowskie w akcie wydawania wyroku- sędzia tworzy prawo
-prawo precedensowe prawo jest tworzone w momencie rozstrzygania- sędzia rozstrzygając sprawę tworzy precedens
-ciągłość, przewidywalność, nienaruszalność wywodzą się z głębokich tradycji/korzeni
-brak kodyfikacji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz