Bentham

Jeremy Bentham i jego koncepcja wolności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1659

Jeremy Bentham i jego koncepcja wolności Jeremy Bentham: (1748-1832), angielski filozof i prawnik...

Platon, Bentham, Austin - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

BENTHAM - wrodzona konstytucja fizyczna - dążenie do przyjemności - osoba jest wolna , ma wybór pomiędzy...

Problematyka wartości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Socjologia wartości
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1036

jednak tak nie myślano. Przed wiekiem filozofowie, między innymi J. Bentham i A. Comte, twierdzili, że zachowaniem...

Liberalizm prawny - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

, zezwalać na swobodne działanie; Bentham - władza państwowa powinna brać przykład z postępowania lekarza...

Zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dariusz Makia
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

. Fichte. Liberalizm. Smith. Constant. Bentham. Mill. Socjalizm utopijny. Marksizm Pozytywizm prawniczy...

Liberalizm prawny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Edyta Balcerek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

i nie przeszkadzać w bogaceniu się obywateli „nocny stróż” rząd jest złem koniecznym Bentham Utylitaryzm - zasada...

Liberalizm - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1218

Locke (państwo konstytucyjne) pokój → Bentham (prawo międzynarodowe i zasada wzajemności) postęp Kant...

Zagadnienia na egzamin.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

dobrobytu . 6.Liberalizm u Benthama . 7.Normatywizm. 1.Jerremy Bentham 2.Bakunin i Kropotkin jako anarchiści...

Utylitaryzm- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1204

w swojej filozofii, tak Bentham usiłował wszystkie wymienione sfery reformować. Niemniej jednak nadmiernym...