Bentham

note /search

Problematyka wartości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wartości
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1218

jednak tak nie myślano. Przed wiekiem filozofowie, między innymi J. Bentham i A. Comte, twierdzili, że zachowaniem...

Zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1190

. Fichte. Liberalizm. Smith. Constant. Bentham. Mill. Socjalizm utopijny. Marksizm Pozytywizm prawniczy...

Liberalizm prawny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

i nie przeszkadzać w bogaceniu się obywateli „nocny stróż” rząd jest złem koniecznym Bentham Utylitaryzm - zasada...

Liberalizm - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1442

Locke (państwo konstytucyjne) pokój → Bentham (prawo międzynarodowe i zasada wzajemności) postęp Kant...

Zagadnienia na egzamin.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1120

dobrobytu . 6.Liberalizm u Benthama . 7.Normatywizm. 1.Jerremy Bentham 2.Bakunin i Kropotkin jako anarchiści...

Utylitaryzm- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1400

w swojej filozofii, tak Bentham usiłował wszystkie wymienione sfery reformować. Niemniej jednak nadmiernym...