Liberalizm prawny - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Liberalizm prawny - omówienie - strona 1 Liberalizm prawny - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Liberalizm prawny
państwo pełni rolę „nocnego stróża”, gwarantem bezpieczeństwa prawnego;
nienaruszalność własności prywatnej;
prawo powinno w jak najmniejszym stopniu ingerować w życie jednostek. Przedstawiciele tego kierunku uważają, że prawo powinno zezwalać obywatelom niemal na wszystko, ale ostro karać naruszenie własności prywatnej. Podstawowe wartości, które ma chronić prawo to: wolność, bezpieczeństwo, własność. Podkreślano, że świat daje sobie radę bez ingerencji prawa. Państwo nie powinno, więc ingerować w sprawy społeczne i ekonomiczne. Państwo ma przede wszystkim nie szkodzić: zasada „primum non nocere”. Rząd jest złem koniecznym. prawo pozytywne przyznaje każdemu człowiekowi jednakową sferę wolności, godzi wolność jednostek ze sobą. Gwarancje prawne wolności stwarzają możliwość zachowań moralnych.
Koncepcja państwa - nocnego stróża
państwo powinno w jak najmniejszym stopniu ingerować w życie jednostek, zezwalać na swobodne działanie;
Bentham - władza państwowa powinna brać przykład z postępowania lekarza „przede wszystkim nie szkodzić”;
Poglądy J.S.Milla
Głosił pogląd o koniecznym zredukowaniu ingerencji państwa w życie obywateli, uważał jednak że są pewne sfery, które nie mogą być pozostawione swobodnym decyzjom jednostek:
elementarne nauczanie (ma obowiązywać wszystkich, a program ma być opracowany przez rządzących, bo rządzący odznaczają się zawsze wyższym poziomem intelektualnym);
elementarne wychowanie (niedouczeni i niewychowani obywatele stanowią niebezpieczeństwo);
gdy ktoś jest niezdolny troszczyć się o swoje interesy (dzieci, chorzy psychicznie, zwierzęta, bo każda władza nawet rodzicielska może być nadużywana).
Nie można ustalić granic ingerencji państwa w życie obywateli. Nieudolność społ. Zobowiązuje rząd tylko tymczasowo. Rząd nie ogranicza się do troski o wolność i bezpieczeństwo - ingerencja państwa jest wg Milla zgodna z interesem obywateli.
Teoria użyteczności Benthama
Jeremy Bentham jest twórcą utylitaryzmu. Na podstawie obserwacji Bentham doszedł do wniosku, że wszyscy ludzie podlegają przeżyciom przykrości i przyjemności. Doznania te wpływają na działania człowieka. Niemożliwe jest wyzwolenie się spod siły przykrości i przyjemności. Zasada utylitaryzmu Benthama pragnie przekształcić tę zależność w stan uświadomiony po to, by przy pomocy rozumu i prawa świadomie potęgować szczęście. Motywem wszystkich działań człowieka jest dążenie do przyjemności i unikanie przykrości.
Zasada użyteczności to zarazem zasada najwyższego szczęścia. Wszelkie poczynania rządu i obywateli są aprobowane, jeśli potęgują szczęście. Bentham utożsamia moralne z tym, co przyjemne (bo użyteczne) a to, co sprawia przykrość jest niemoralne. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz