Jeremy Bentham

note /search

Liberalizm XIX wieku

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2002

w Anglii: Jeremy Bentham, John Stuart Mill ...

Liberalizm - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1442

świadomości republikański konstytucjonalizm federacja republik jako sposób na przezwyciężenie wojny Jeremy...

Koncepcja natury ludzkiej

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Filozofia prawa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1134

światów” d) Jeremy Bentham, John Stuart Mill - „możliwie najwięcej szczęścia dla największej liczby ludzi...

Konfucjonizm - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Podstawy prawa porównawczego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1127

i sprawiedliwości Jeremy Bentham uważał, że prawo powszechne jest zbyt luźnym, niekonkretnym zbiorem zasad...

Pojęcia na egzamin - WARIABILIZM

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064

z przyjemnością, lub w późniejszej formie ze zmniejszaniem przykrości, stworzyli Jeremy Bentham i James Mill. Mill...