Jeremy Bentham i jego koncepcja wolności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 693
Wyświetleń: 2450
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jeremy Bentham i jego koncepcja wolności - strona 1 Jeremy Bentham i jego koncepcja wolności - strona 2 Jeremy Bentham i jego koncepcja wolności - strona 3

Fragment notatki:


Jeremy Bentham i jego koncepcja wolności Jeremy Bentham : (1748-1832), angielski filozof i prawnik, reprezentant „nieskazitelnego” liberalizmu, autor m.in.: „Fragmentu o rządzie”, „Kodeksu konstytucyjnego”.
poglądy Benthama :
odrzucał idee kompromisu z tradycją feudalną
reprezentował doktrynę jednoznacznie mieszczańską
był najwybitniejszym po Locke'u przedstawicielem utylitaryzmu (utylitaryzm, w jego mniemaniu, to przyjęcie aksjomatu, że człowiek aprobuje to, co jest dla niego pożyteczne, pożyteczne zaś jest to, co mu sprawia przyjemność - jest to hedonizm etyczny)
Bentham głosił zasadę równości wszystkich ludzi oraz podobieństwo ich natury
uważał, że czyny i stosunki ludzkie powinny być oceniane ze względu na realny pożytek, jaki przynoszą jednostce i społeczeństwu
głosił teorię „atomizmu społecznego” - społeczeństwo to luźny agregat jednostek, podobny do skupiska atomów, będący czymś wtórnym w stosunku do wchodzących w jego skład indywiduów jego system etyki utylitarystycznej opierał się na dwóch zasadach :
zasada użyteczności
zasada najwyższej szczęśliwości
Bentham swoje etyczne rozważania rozciągał także na płaszczyznę rozważań społecznych (w tym na prawo)
zasada użyteczności wyrażała również etyczną funkcję prawa w społeczeństwie oraz stawała się podstawą skutecznej, racjonalistycznej polityki, która miała zabezpieczyć rozwój ekonomiczny społeczeństwa
Bentham opowiadał się za racjonalnym prawem (prawo jest racjonalne, gdy jest użyteczne, tzn. potrafi obywatelom zapewnić bezpieczeństwo, obfitość posiadania oraz równość)
Bentham aprobował ustrój demokracji politycznej (sprzeciwiał się natomiast państwu monarchicznemu)
Bentham opowiadał się za istnieniu parlamentu (chciał zniesienia izby lordów)
aprobował liberalne kwestie dotyczące ekonomii
państwo według niego ma być „nocnym stróżem”
poglądy polityczne Benthama cechowały się redykalizmem
- „prawodawca świata” - autor projektów konstytucji i kodeksów m.in. dla Rosji, Wenezueli, Meksyku; honorowe obywatelstwo Francji
- zasługi w dziedzinie prawa karnego, penitencjarnego, w etyce i psychologii
- szczęście jednostki podstawą systemu
- twórca teorii etycznej - oparta na założeniach sensualistycznych, hedonistycznych i utylitarystycznych
- „Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa”
- sensualista - wiadomości na temat świata uzyskujemy za pośrednictwem zmysłów
- asocjacjonizm - ogólne pojęcia powstają dzięki kojarzeniu doznanych drogą zmysłową wrażeń (fundamentalne znaczenie odczucia przyjemności i przykrości)


(…)

… przyjemności)
- był on prekursorem koncepcji państwa opiekuńczego - interwencje państwa na rzecz najsłabszych ekonomicznie obywateli; nadmierna dysproporcja majątkowa nie przynosi szczęścia powszechnego
- zwolennik pozytywizmu prawniczego - prawo pisane, oparcie praw na tradycji nie jest właściwe
- brak akceptacji koncepcji stanu natury i umowy społecznej (negacja uniwersalistycznego charakteru praw…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz