Pojęcie stosunków międzynarodowych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie stosunków międzynarodowych- opracowanie - strona 1 Pojęcie stosunków międzynarodowych- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie `stosunków międzynarodowych':
definiowanie
zakres przedmiotowy - wielopłaszczyznowość SM
Stosunki międzynarodowe mogą być rozpatrywane dwukierunkowo:
jako sfera rzeczywistości społecznej. Sfera ta ma dwie strony: we wnętrzu państwa i na arenie międzynarodowej
jako nauka o stosunkach międzynarodowych, która zajmuje się rzeczywistością międzynarodową. Zjawiska i procesy rzeczywistości międzynarodowej mają charakter transgraniczny, a więc przekraczają granice państw.
Nie ma określonego momentu, kiedy sm powstały. Za to samo pojęcie `stosunki międzynarodowe' pojawiło się w końcu XVIII w. a ściślej w roku 1789. Angielski filozof, liberał Jeremy Bentham użył określenia `międzynarodowości' w swojej książce:
„ Sprawy między monarchami i obywatelami różnych państw należy nazywać międzynarodowymi”.
Przykłady definiowania:
Frederic Pearson i Martin Rochester stwierdzili, że sm to „wszelkie transgraniczne interakcje społeczne i czynniki je warunkujące. Wszystko, co przekracza granice społeczne i dot. życia społecznego ma charakter sm”. James Rosenau określił sm jako „dziedzinę stosunków społecznych, obejmujących szeroki obszar działań, cyrkulacji, idei i dóbr, które przekraczają granice państw(a więc mają charakter transgraniczny;)). Dokonują się one w sposób zorganizowany, czyli zinstytucjonalizowany, ale także w sposób żywiołowy i przypadkowy”.
Ta def. podkreśla, że sm to dziedzina stosunków społecznych, że ma charakter transgraniczny, ale że sm to też zjawiska i procesy nie związane z działaniami podmiotów, np. idee czy cyrkulacja dóbr. Po czwarte Rosenau podkreśla, że procesy są kontrolowane, ale też żywiołowe, a więc wymykające się spod kontroli(np. Al-Kaida, globalizacja).
Zakres treści sm dzieli się na podmiotowy(kto jest uczestnikiem?) i przedmiotowy(co jest treścią?). Zakres przedmiotowy wiąże się z analizą płaszczyzn stosunków międzynarodowych. W sm mamy do czynienia z wielopłaszczyznowością stosunków.
Płaszczyzny sm:
Polityczna(dot. formalnych, oficjalnych kontaktów między ośrodkami władzy(obecnie odbywa się to między państwami, ale i instytucjami międzynarodowymi, które też stały się ośrodkami władzy). Płaszczyzna ta jest najważniejsza, bo relacje między sobą utrzymują tu ośrodki władzy, które wytyczają kierunki rozwoju życia społecznego. Te relacje są więc przeniesieniem wew. życia społecznego do zewnątrz. Ta płaszczyzna jest nadrzędna, bo to ona kontroluje wszystkie inne płaszczyzny sm).
Ekonomiczna(transgraniczna cyrkulacja dóbr, kapitału, technologii, osób - tego, co składa się na życie ekonomiczno - społeczne. Ta płaszczyzna coraz bardziej zyskuje na znaczeniu).


(…)

… przekazu i globalizację. Skutkiem tego jest, np. Mcdonalds, który stał się swoistym stylem życia, efektem postępującej amerykanizacji. To na płaszczyźnie kulturalnej powstała kultura masowa).
Społeczna(dot. bezpośrednich kontaktów grup społecznych, choć trudno powiedzieć, kiedy dokładnie się pojawiła. Tę płaszczyznę tworzą np. ruchy społeczne w skali globu. Ma ona też jednak ujemne cechy, tzw. patologie społeczne).
Wojskowa(jej przejawem są wojny z def. kontynuacja polityki za pomocą innych środków niż pokojowe
Na płaszczyznę tę składają się też: handel bronią, rozejmy wojskowe i traktaty).
Ekologiczna(wspólne problemy ekologiczne, np. zanieczyszczenie wód, powietrza, zmiany klimatu itp. To także elementy ich wspólnego rozwiązywania).
Naukowa(badania naukowe, edukacja, wymiany międzynarodowe…

Pojęcie `stosunków międzynarodowych':
definiowanie
zakres przedmiotowy - wielopłaszczyznowość SM
Stosunki międzynarodowe mogą być rozpatrywane dwukierunkowo:
jako sfera rzeczywistości społecznej. Sfera ta ma dwie strony: we wnętrzu państwa i na arenie międzynarodowej
jako nauka o stosunkach międzynarodowych, która zajmuje się rzeczywistością międzynarodową. Zjawiska i procesy rzeczywistości międzynarodowej mają charakter transgraniczny, a więc przekraczają granice państw.
Nie ma określonego momentu, kiedy sm powstały. Za to samo pojęcie `stosunki międzynarodowe' pojawiło się w końcu XVIII w. a ściślej w roku 1789. Angielski filozof, liberał Jeremy Bentham użył określenia `międzynarodowości' w swojej książce:
„ Sprawy między monarchami i obywatelami różnych państw należy nazywać międzynarodowymi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz