Pojęcia na egzamin - WARIABILIZM

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia na egzamin -  WARIABILIZM - strona 1 Pojęcia na egzamin -  WARIABILIZM - strona 2

Fragment notatki:

WARIABILIZM - pogląd filozoficzny , według którego wszystko jest zmienne, czy też, jak to określił Heraklit z Efezu wszystko płynie ( gr. panta rhei ). UTYLITARYZM - ( łacińskie utilis - użyteczny) - postawa zwana też filozofią zdrowego rozsądku , kierunek etyki zapoczątkowany w XVIII wieku , wg którego najwyższym dobrem jest pożytek jednostki lub społeczeństwa, a celem wszelkiego działania powinno być „największe szczęście największej liczby ludzi". Programem utylitarystów jest próba obiektywnego ustalenia zasad działań przynoszących pozytywne i negatywne efekty. Podstawowym kryterium rozróżniania działań pozytywnych i negatywnych stała się dla utylitarystów zasada użyteczności . Głosi ona, że postępowanie jest słuszne, jeśli prowadzi do uzyskania jak największej ilości szczęścia i jak najmniejszej ilości nieszczęścia, przy czym dla różnych odłamów utylitaryzmu samo pojęcie szczęścia było różnie pojmowane przez różnych przedstawicieli tego kierunku filozofii, co prowadziło często do skrajnie różnych wniosków praktycznych. Wielu utylitarystów podkreśla wagę efektów postępowania. Ich zdaniem, intencja czynu nie ma większego znaczenia etycznego - ważne jest tylko, czy daje on więcej efektów korzystnych czy szkodliwych. W potocznym znaczeniu utylitaryzm to dążenie do osiągania celów praktycznych, materialnych. Jednym z pierwszych wyrazicieli idei utylitaryzmu był Francis Hutcheson , który jako pierwszy głosił zasadę użyteczności w jawnej formie ( 1725 r.), choć zalążki tych idei są już obecne w filozofii Shaftesbury'ego i Hume'a . Najbardziej wyrazistą, klasyczną postać utylitaryzmu, w której szczęście zostało utożsamione z przyjemnością, lub w późniejszej formie ze zmniejszaniem przykrości, stworzyli Jeremy Bentham i James Mill . Mill głosił, iż dokonania człowieka mają być użyteczne społecznie.Ten człowiek jest więc moralny, który postępuje z myślą o społeczeństwie i dla jego dobra. Każdy ma do spełnienia jakąś rolę, dzięki której staje się użyteczny społecznie, jednak po pewnym czasie odwrócił się od utylitaryzmu skłaniając się bardziej do koncepcji Kanta . Ten prąd filozoficzny był ostro krytykowany w XIX wieku - głównym zarzutem było oddzielanie przez utylitarystów motywów od czynu (celu samego w sobie od środków do celu), co, zdaniem przeciwników, sprawiało że motywy stawały się nieistotne. Głównymi oponentami utylitaryzmu byli George Edward Moore , William David Ross , filozofowie chrześcijańscy i kantyści.  UNIWERSALIZM - ( łac. universalis `powszechny, ogólny`) - dążenie do ogarnięcia pewnej całości, objęcia wszystkiego, całokształt postaw i uznanie zasady dominacji całości nad częściami; powszechność. W zależności od kontekstu termin uniwersalizm może mieć co nieco inne odcienie znaczeniowe:

(…)

… utożsamione z przyjemnością, lub w późniejszej formie ze zmniejszaniem przykrości, stworzyli Jeremy Bentham i James Mill. Mill głosił, iż dokonania człowieka mają być użyteczne społecznie.Ten człowiek jest więc moralny, który postępuje z myślą o społeczeństwie i dla jego dobra. Każdy ma do spełnienia jakąś rolę, dzięki której staje się użyteczny społecznie, jednak po pewnym czasie odwrócił…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz