Filozofia prawa

note /search

Analityczna koncepcja prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia prawa
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1988

ANALITYCZNA FILOZOFIA PRAWA: ŹRÓDŁA, POSTACIE I ZNACZENIE DLA NAUK PRAWNYCH PARADYGMATY FILOZOFII PRAWA 1. Ontologiczne ujęcie filozofii prawa (od Platona, Arystotelesa i Św. Tomasza: prawo jako postać bytu, dostępność poznania świata zewn...

Modernizm i postmodernizm w filozofii prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia prawa
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2597

MODERNIZM I POSTMODERNIZM W FILOZOFII PRAWA GŁÓWNE IDEE CZASÓW NOWOŻYTNYCH 1. Rozum - podstawa wszelkiej wiedzy, źródło sekularyzacji (desakralizacji) życia społecznego, podstawa bi...

Pozytywizm prawniczy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia prawa
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2723

POZYTYWIZM PRAWNICZY MIĘDZY PRAKTYKĄ A FILOZOFIĄ (PRZYPADEK WYKŁADNI PRAWA) DOMINUJĄCY MODEL WYKŁADNI PRAWA W POLSCE 1. Przepis prawny i norma prawna 2. Doktryna claritas : zwężenie zakresu przypadków wymagających wykładni 3. Wierność tekstowi prawnemu i prymat wykładni językowej (uzasadnienia us...

Filozofia prawa - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia prawa
Pobrań: 1561
Wyświetleń: 2947

FILOZOFIA PRAWA Czy prawo musi być rozpatrywane w kategoriach filozoficznych? Uzasadnij odpowiedź. GENERALNIE TAK filozofia prawa jako obrona przed: złudzeniem pragmatycznego profesjonalizmu znajomość przepisów nie wystarcza, trzeba je rozumieć złudzeniem neutralności wobec wartości i pluralisty...

Filozofia prawa - skrypt 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia prawa
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2576

FILOZOFIA Podstawowe sfery myślenia filozoficznego: a) Co istnieje (ontologia) b) Jak poznać świat, jak uzasadnić twierdzenie o świecie lub powinności (teoria poznania, epistemologia) c) Jak postępować, czym jest dobro (etyka) FILOZOFIA CZŁOWIEKA (

Filozofia prawa - skrypt 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia prawa
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2296

Filozofia prawa jako dział filozofii. (przedmiot filozofii prawa) Filozofię prawa wyodrębnia się spośród innych nauk filozoficznych ze względu na przedmiot i charakter zadań wyjściowych oraz perspektywę jej badań. Nie jest ona ani teorią prawa, ani teorią państwa i prawa. Filozofia prawa jest rezu...

Filozofia człowieka, a nauki szczegółowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia prawa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1162

FILOZOFIA Podstawowe sfery myślenia filozoficznego: a) Co istnieje (ontologia) b) Jak poznać świat, jak uzasadnić twierdzenie o świecie lub powinności (teoria poznania, epistemologia) c) Jak postępować, czym jest dobro (etyka) FILOZOFIA C...

Nowożytność jako odrzucenie świata przed-nowożytnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

NOWOŻYTNOŚĆ JAKO ODRZUCENIE ŚWIATA PRZED-NOWOŻYTNEGO 1. Dwie starożytne wizje świata ludzkiego i filozofii: Ateny i Jerozolima, rozum a objawienie 2. Machiavelli, Hobbes, Rousseau i Nietzsche jako wieszczowie świata nowożytnego a) niewiara w możność odkrycia cnoty, dobra i sprawiedliwego porządku...

Filozofia prawa - zagadnienia

 • Filozofia prawa
Pobrań: 567
Wyświetleń: 3430

Pierwszy temat opisany w dokumencie dotyczy przedmiotu filozofii prawa oraz dziedzin pokrewnych. Ponadto w dokumencie poruszono takie zagadnienia jak: gnoseologia, aksjologia, historiozofia, filozofia człowieka, filozofia kultury, filozofia polityki, higiena psychiczna. Kolejny temat zawiera in...

Zakres materiału na egzamin

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • Filozofia prawa
Pobrań: 700
Wyświetleń: 3850

Idealizm obiektywny Platona oparty jest na istnieniu dwóch światów świat idei (doskonały) i świat odbijający te idee. Świat idei jest doskonały, absolutny, jego prawa są niezmienne i trwałe. Jedynie mędrzec może przeniknąć jego tajemnice. Świat odbijający te idee to świat niedoskonały, któr...