Nowożytność jako odrzucenie świata przed-nowożytnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nowożytność jako odrzucenie świata przed-nowożytnego - strona 1 Nowożytność jako odrzucenie świata przed-nowożytnego - strona 2

Fragment notatki:

NOWOŻYTNOŚĆ JAKO ODRZUCENIE ŚWIATA PRZED-NOWOŻYTNEGO 1. Dwie starożytne wizje świata ludzkiego i filozofii: Ateny i Jerozolima, rozum a objawienie
2. Machiavelli, Hobbes, Rousseau i Nietzsche jako wieszczowie świata nowożytnego
a) niewiara w możność odkrycia cnoty, dobra i sprawiedliwego porządku społecznego
b) realizm polityczny zamiast poszukiwania idealnych królestw
c) prawo natury jako wynik historii a nie natury
d) wola powszechna jako podstawa prawa pozytywnego RACJONALNOŚĆ A INNE GŁÓWNE IDEE CZASÓW NOWOŻYTNYCH 1. Rozum - podstawa wszelkiej wiedzy, źródło sekularyzacji (desakralizacji) życia społecznego, podstawa biurokracji 2. Prawda - cel i efekt filozofii i wszelkiej wiedzy, idea wiedzy naukowej (pozytywnej) jako neutralnej wobec wartości, filozofia polityki - między filozofią a praktyką
3. Indywidualistyczna wizja społeczeństwa (struktury, praw i obowiązków, odpowiedzialności itp.)
4. Państwo narodowe - podstawową wspólnotą
5. Tekst jako środek bezstronnej komunikacji i reguły jako narzędzie kontroli społecznej
UJĘCIA RACJONALNOŚCI W FILOZOFII 1. Racjonalność metafizyczna - racjonalność to atrybut bytu, poznanie polega na odkrywaniu ładu
2. Racjonalność instrumentalna [scjentystyczno-technologiczna] - człowiek poza i ponad światem będącym przedmiotem poznania, poznanie instrumentem zmiany świata
3. Racjonalność argumentacyjna i komunikacyjna - nie wystarczy prawdziwość twierdzenia, trzeba przekonać innych; akceptacja na podstawie dyskursu wolnego od przymusu
IDEA RACJONALNOŚCI INSTRUMENTALNEJ W PRAKTYCE PRAWA 1. Idea racjonalnego tworzenia prawa (wersja pozytywistyczna):
a) precyzyjnie wyznaczenie celu regulacji, b) określenie prawidłowości wiążących wytyczony cel ze środkami, które mogą być użyte c) wybór określonego środka prawnego
d) ustanowienie stosownych przepisów 2. Polityzacja prawa jako postać skrajnie instrumentalnego traktowania prawa: a) „prawo jako śrubokręt”
b) „prawo symboliczne”.
PH. NONET I PH. SELZNICK - PRAWO WOBEC RACJONALNOŚCI INSTRUMENTALNEJ 1. Prawo represyjne: prawo w pełni podporządkowane polityce: władzy wolno wszystko; woluntaryzm legislacyjny i skrajnie instrumentalne traktowanie prawa jako konsekwencje;
2. Prawo autonomiczne: prawo niezależne od polityki (i polityków); bezstronność prawa, uczciwość ( fairness ) i sprawiedliwość proceduralna jako zasady naczelne;
3. Prawo reagujące na potrzeby społeczne (“ responsive law ”): sprawiedliwość materialna przed bezstronnością procedur, reguły prawa uzupełniane przez zasady i wymogi polityki (

(…)

… przed bezstronnością procedur, reguły prawa uzupełniane przez zasady i wymogi polityki (policies); demokracja uczestnicząca
JÜRGEN HABERMAS - RACJONALNOŚC DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNEGO
1. Podstawowe roszczenia: zrozumiałość wyrażeń, prawda wypowiedzi, szczerość intencji i słuszność norm 2. Dyskurs jako warunek. Idealna sytuacja komunikacyjna: “siła lepszego argumentu” 3. Wiedza instrumentem zmian w świecie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz