Filozofia prawa - skrypt 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2219
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia prawa -  skrypt 2 - strona 1 Filozofia prawa -  skrypt 2 - strona 2 Filozofia prawa -  skrypt 2 - strona 3

Fragment notatki:

FILOZOFIA Podstawowe sfery myślenia filozoficznego:
a) Co istnieje (ontologia) b) Jak poznać świat, jak uzasadnić twierdzenie o świecie lub powinności (teoria poznania, epistemologia)
c) Jak postępować, czym jest dobro (etyka)
FILOZOFIA CZŁOWIEKA (ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA) A NAUKI SZCZEGÓŁOWE 1. Antropologia filozoficzna: badanie człowieka jako takiego i w jego całości, 2. Dla filozofa człowiek nie jest
- tylko anatomicznie wypreparowanym szkieletem - tylko funkcjonującym organizmem biologicznym
- tylko podmiotem wykazującym szczególne zachowania i zjawiska psychiczne
3. Antropologia filozoficzna: dziedzictwo filozofii od czasów najdawniejszych, odrębna dyscyplina od XX w. (M. Scheler, H. Plessner) IDEE PRZEWODNIE FILOZOFII CZŁOWIEKA 1. Człowiek - istota żyjąca posiadająca logos , zóon lógon echon, animal rationale 2. Dwa bieguny człowieczeństwa:
- animalność (natura materialna, cielesność, zmysłowość, skończoność, konieczność)
- duchowość, transcendencja („ten, który przekracza”), podmiotowość, samoświadomość, wolność, „ja” - pierwiastek, który nie jest cząstką świata; duch a dusza.
3. Dwa wymiary człowieczeństwa: jednostkowy i społeczny
4. Antropologia przednowożytna:
a) człowiek jako część świata b) zakorzenienie w ontologii („Poznaj samego siebie, naturę pozostaw bogom”)
c) śmiertelność i nieśmiertelność
d) wola człowieka jako miernik wartości działania
5. Antropologia czasów Oświecenia:
a) dualizm substancji cielesnej i duchowej
b) rozumność człowieka, antagonizm („aspołeczna towarzyskość”), związek dziejowość historią
c) dziejowość człowieka (motywowany przeszłością, zorientowany ku przyszłości
6. Filozofia XIX wieku:
(a) G.W.F. Hegel - poznanie „dziejów” drogą do rzeczywistości ludzkiej
(b) August Comte - pozytywna „nauka o człowieku”: socjologia i psychologia
(c) Wilhelm Dilthey - twórca „nauk humanistycznych”, „rozumienie” a „wyjaśnianie”.
7. Współczesna antropologia filozoficzna - między formalnymi systemami moralnymi a negatywną świadomością praktyczną
8. Główne zagadnienia filozofii człowieka:
a) zagadnienie istoty, natury człowieka
b) zagadnienie pozycji (miejsca) i roli człowieka w świecie
c) zagadnienie intelektu jako władzy poznawczej człowieka
d) zagadnienie stosunku człowieka do wytworów własnych działań


(…)

… i prywatności (wyrok ... z 11 marca 1986 r. ...). ... Ustalenie zakresu pojęcia swoboda sumienia i wyznania możliwe jest przy uwzględnieniu treści aktów prawnych, które tymi pojęciami operują, a także przy uwzględnieniu ... orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.” WYKŁADNIA JĘZYKOWA - ZASADY, REGUŁY I WSKAZÓWKI 1. Pierwotność wykładni językowej (chronologia, delimitacja czy wyłączność?). Argumenty…
…. Arystoteles - racjonalność jako podstawowa cecha człowieka, ale człowiek to też „tabula rasa”
3. Św. Tomasz - harmonia rozumu i Objawienia
4. Kartezjusz - teoria idei wrodzonych (aprioryzm)
5. Kant - krytyka czystego rozumu: od danych naocznych, przez pojęcia do idei 6. Jaspers - dochodzenie do jestestwa (Da-sein) przez poznawanie egzystencji i bytu empirycznego
NOWOŻYTNOŚĆ JAKO ODRZUCENIE ŚWIATA…
… STANOWISK
1. Rozum (a nie zmysły) jako źródło poznania świata [np. Parmenides, Platon]
2. Arystoteles - racjonalność jako podstawowa cecha człowieka, ale człowiek to też „tabula rasa”
3. Św. Tomasz - harmonia rozumu i Objawienia
4. Kartezjusz - teoria idei wrodzonych (aprioryzm)
5. Kant - krytyka czystego rozumu: od danych naocznych, przez pojęcia do idei 6. Jaspers - dochodzenie do jestestwa (Da-sein…
… transcendentnym
b) racjonalność (odbicie Boskiego planu)
c) wolność (wolna wola i moralność)
d) naturalna równość
4. Nowożytne i współczesne koncepcje filozoficzne (przykłady)
a) Tomasz Hobbes - „człowiek człowiekowi wilkiem”
b) John Locke - homo economicus i umowa społeczna
c) Immanuel Kant - „obywatel dwóch światów”
d) Jeremy Bentham, John Stuart Mill - „możliwie najwięcej szczęścia dla największej liczby…
… najdawniejszych 2. Język jako sposób przedstawiania („reprezentacji”) świata (Księga Rodzaju i sofiści)
3. „Zwrot językowy” - uznanie samodzielności języka, poznanie świata poprzez poznawanie języka a nie poprzez rozumowe lub doświadczalne badanie rzeczywistości zewnętrznej
„MAPA” OSÓB I KIERUNKÓW
1. Angielski empiryzm czasów Oświecenia jako źródło filozofii analitycznej (Locke, Hume)
2. Ludwik Wittgenstein…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz