Analityczna koncepcja prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analityczna koncepcja prawa - strona 1 Analityczna koncepcja prawa - strona 2 Analityczna koncepcja prawa - strona 3

Fragment notatki:

ANALITYCZNA FILOZOFIA PRAWA: ŹRÓDŁA, POSTACIE I ZNACZENIE DLA NAUK PRAWNYCH PARADYGMATY FILOZOFII PRAWA 1. Ontologiczne ujęcie filozofii prawa (od Platona, Arystotelesa i Św. Tomasza: prawo jako postać bytu, dostępność poznania świata zewnętrznego, nierozłączność wartości i prawa) 2. Teoriopoznawcze ujęcie prawa: od Kanta po Kelsena i teorie prawa natury jako prawa kultury
3. Filozofia (w tym filozofia prawa) po „zwrocie językowym” ( linguistic turn ) - język a nie świat zewnętrzny jako przedmiot poznania
ASPEKT METODOLOGICZNY 1. Filozofia prawa jako część filozofii: myślenie o prawie w kręgu „wielkich systemów” filozoficznych
2. Teoria prawa jako „rodzeństwo” dogmatyki prawniczej (od połowy XIX w., tzw. szkoła historyczna w naukach prawnych, opozycja wobec metafizycznie ujmowanej filozofii prawa i odpowiedź na potrzebę zbudowania „ogólnej nauki o prawie”)
3. Filozofia prawa i teoria prawa jako kontinuum: A.Kaufmann: „pytania zadaje prawnik, a odpowiedzi udziela filozof”
„ZWROT JĘZYKOWY” 1. Język jako przedmiot zainteresowania filozofii od czasów najdawniejszych 2. Język jako sposób przedstawiania („reprezentacji”) świata (Księga Rodzaju i sofiści)
3. „Zwrot językowy” - uznanie samodzielności języka, poznanie świata poprzez poznawanie języka a nie poprzez rozumowe lub doświadczalne badanie rzeczywistości zewnętrznej
„MAPA” OSÓB I KIERUNKÓW 1. Angielski empiryzm czasów Oświecenia jako źródło filozofii analitycznej (Locke, Hume)
2. Ludwik Wittgenstein (1889-1951): a) „Traktat logiczno-filozoficzny” (1919)
b) „Dociekania filozoficzne” (1953)
3. Empiryzm logiczny („Koło Wiedeńskie”) 4. Szkoła lwowsko-warszawska
5. Oksfordzka filozofia języka potocznego
PIERWSZA FILOZOFIA WITTGENSTEINA („Traktat ...”) 1. Twierdzenia filozofii nie są fałszywe, ale bezsensowne
2. Genezą problemów filozoficznych jest niezrozumienia logiki języka
3. Filozofia jest krytyką języka, ale nie w sensie filologicznym
4. Filozofia nie jest nauką lecz działalnością
5. Działalność filozoficzna nie prowadzi do zdań lecz do jasności zdań
1. Atomizm logiczny (związek z filozofią Bertranda Russella)
2. „Obrazkowa teoria znaczenia” („teoria odwzorowania”, picture theory of meaning ): sens zdania polega na tym, że zdania są obrazami logicznej struktury faktów („pomyślmy o pismie hieroglificznym”)
3. Bezsens filozofii i antynomia: uniknąć bezsensu można przez milczenie, a pokazać sens przez powiedzenie bezsensu

(…)

… to też „tabula rasa”
3. Św. Tomasz - harmonia rozumu i Objawienia
4. Kartezjusz - teoria idei wrodzonych (aprioryzm)
5. Kant - krytyka czystego rozumu: od danych naocznych, przez pojęcia do idei 6. Jaspers - dochodzenie do jestestwa (Da-sein) przez poznawanie egzystencji i bytu empirycznego
PARADYGMATY FILOZOFII PRAWA
1. Ontologiczne ujęcie filozofii prawa (od Platona, Arystotelesa i Św. Tomasza: prawo…
… naszej wiedzy o świecie, lecz pogłębianie wiedzy o człowieku. Analizując ukryte możliwości umysłu ludzkiego dowiemy się, do czego człowiek jest zdolny, co może wiedzieć, jak powinien postępować i dlaczego.
2. Prace: - Krytyka czystego rozumu (1781)
- Uzasadnienie metafizyki moralności (1785)
- Krytyka praktycznego rozumu (1788)
- Krytyka władzy sądzenia (1790)
RODZAJE SĄDÓW WEDŁUG KANTA 1. Sądy…
…. Performatywność języka jako zjawisko powszechne
CZY ANALITYCZNA FILOZOFIA PRAWA MUSI BYĆ WSPARCIEM DLA POZYTYWIZMU PRAWNICZEGO? JOHN FINNIS (OXFORD) - PRAWO NATURALNE 1. Zdroworozsądkowa koncepcja poznania filozoficznego: jak rozwinąć myśl Św. Tomasza i uniknąć zarzutu „grzechu” metafizycznego 2. Prawo naturalne jako zbiór dóbr podstawowych; „oczywistość” jako źródło wiedzy etycznej (praktyczna rozumność…
… klasyczna w ekonomii (Smith, Ricardo)
IDEE SPOŁECZNE EPOKI OŚWIECENIA 1625 - teoria praw natury (ius gentium) Grotiusa
1670 - teoria prawa natury Puffendorfa
1690 - „Dwa traktaty o rządzie” Locke'a
1739 - „Traktat o naturze ludzkiej” Hume'a
1748 - teoria podziału władz Monteskiusza
1794 - teoria postępu Condorceta FILOZOFIA KRYTYCZNA KANTA - PRZEWRÓT W FILOZOFII
1. Celem filozofii nie jest poszerzanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz