Modernizm i postmodernizm w filozofii prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2233
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modernizm i postmodernizm w filozofii prawa - strona 1 Modernizm i postmodernizm w filozofii prawa - strona 2 Modernizm i postmodernizm w filozofii prawa - strona 3

Fragment notatki:

MODERNIZM I POSTMODERNIZM W FILOZOFII PRAWA GŁÓWNE IDEE CZASÓW NOWOŻYTNYCH 1. Rozum - podstawa wszelkiej wiedzy, źródło sekularyzacji (desakralizacji) życia społecznego, podstawa biurokracji 2. Prawda - cel i efekt filozofii i wszelkiej wiedzy, idea wiedzy naukowej (pozytywnej) jako neutralnej wobec wartości, filozofia polityki - między filozofią a praktyką
3. Indywidualistyczna wizja społeczeństwa (struktury, praw i obowiązków, odpowiedzialności itp.)
4. Państwo narodowe - podstawową wspólnotą
5. Tekst jako środek bezstronnej komunikacji i reguły jako narzędzie kontroli społecznej
SPORY O MODERNIZM I JEGO DZIEDZICTWO 1. Modernizm jako projekt niedokończony a) Ph. Nonet, Ph. Selznick - prawo reagujące na potrzeby społeczne ( responsive law ) jako sposób odrzucenia prawa represyjnego i brak satysfakcji z prawa autonomicznego: b) J. Habermas - teoria racjonalności działania komunikacyjnego 2. Globalizacja świata - czasy współczesne jako dynamiczna kontynuacja nowożytności
3. Postmodernizm w filozofii i filozofii prawa
JÜRGEN HABERMAS - RACJONALNOŚĆ DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNEGO 1. Idee - informują i kształtują i przekształcają świat; np. “upozytywnienie prawa natury to urzeczywistnienie filozofii”
2. Funkcje krytyczne idei - proces samowyzwalania się człowieka
3. Założenie w strukturze języka: “swobodny konsens”
4. Uniwersalne warunki możliwego porozumienia: każdy uczestnik działania komunikacyjnego musi uznawać uniwersalne roszczenia.
ŚWIAT NOWOŻYTNY - PRZEDMIOT KRYTYKI SOCJOLOGICZNEJ I HISTORYCZNEJ 1. Pogłębienie nierówności społecznych i niesprawiedliwości, alienacja człowieka, reifikacja (uprzedmiotowienie) stosunków społecznych
2. Załamanie się wspólnot tradycyjnych, od Gemeinschaft (wspólnoty opartej na tradycyjnych systemach wartości, symboli i norm) do Gesellschaft (społeczeństw opartych na więziach formalnych), słabnięcie więzi międzyludzkich
3. Anomia - załamanie się tradycyjnych systemów normatywnych (obyczajów, religii), wzrost poczucia chaosu i próżni aksjologicznej i normatywnej ŚWIAT NOWOŻYTNY - PRZEDMIOT KRYTYKI EKONOMICZNEJ - GLOBALIZACJA 1. Rozwój społeczeństwa post-industrialnego
2. Zanik ekonomii narodowej na rzecz gospodarki kierowanej przez korporacje międzynarodowe
3. Homogenizacja technologiczna, informacyjna, ekologiczna i kulturowa, rozwój kultury konsumeryzmu, macdonaldyzacja świata
4. Podważenie autonomii (suwerenności) państw przez międzynarodowe instytucje i mechanizmy rynkowe


(…)

… (dekonstrukcja przeciwko logocentryzmowi)
3. Jean-Francois Lyotard (pluralizm kondycji ponowoczesnej)
4. Richard Rorty (nowy pragmatyzm)
5. Zygmunt Bauman (koniec epoki człowieka pielgrzyma, utopia rynku i nauki jako źródło marnotrawstwa)
GŁÓWNE KIERUNKI POSTMODERNISTYCZNEJ FILOZOFII PRAWA*
(* względna odrębność filozofii prawa od filozofii ogólnej)
1. Krytyczne studia prawnicze (Critical Legal Studies)
2…
… rynkowe
5. Konflikty „cywilizacji” (kultura Zachodu kontra Dżjihad), spór o „westernizację” i „amerykanizację” świata
POSTMODERNISTYCZNA WIZJA ŚWIATA
1. Indeterminizm - nieprzewidywalność i niespójność całości, przypadkowość świata (contingency) zamiast determinizmu
2. Anarchizm metodologiczny („anything goes”), podważenie ideału wiedzy pewnej, „bliskośc do prawdy” i pragmatyzm
2. Pluralizm…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz