Zakres materiału na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 700
Wyświetleń: 3850
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres materiału na egzamin  - strona 1 Zakres materiału na egzamin  - strona 2 Zakres materiału na egzamin  - strona 3

Fragment notatki:
....Idealizm obiektywny Platona oparty jest na istnieniu dwóch światów
świat idei (doskonały) i świat odbijający te idee.
Świat idei jest doskonały, absolutny, jego prawa są niezmienne i trwałe. Jedynie mędrzec może przeniknąć jego tajemnice.
Świat odbijający te idee to świat niedoskonały, który stanowi odbicie tego świata idei.
Jest to filozofia oparta na idealizmie. Idea jest pierwotna, wieczna, trwała, absolutna i doskonała.
Zdaniem Platona prawdziwym bytem są idee, a rzeczy są jedynie odbiciem- cieniem idei.
Człowiek żyje w świecie pozorów. Wokół niego są rzeczy przemijające, zniszczalne, ale realne. Gdzieś poza nami, niezależnie od naszej świadomości istnieje świat idealny. Idee i zjawiska są ze sobą jednak ściśle związane. Idee są wzorcami rzeczy a rzeczy są uzależnione od idei........Hobbes uważał, że istniał stan natury. Według niego była to odwieczna „Wojna wszystkich ze wszystkimi”. Człowiek z natury jest egoistyczny, agresywny. Każdy dąży do osiągnięcia jak najwięcej korzyści kosztem innych „Człowiek człowiekowi wilkiem”. Ludzie postanowili opuścić stan natury i zawarli umowę społeczną, aby położyć kres tej wojnie.
Była to umowa „każdego z każdym” w celu przelania wszelkich praw i wolności na suwerena. Suweren zyskiwał władzę absolutną, ponieważ nie był stroną umowy. Dzięki tej umowie Człowiek zyskał bezpieczeństwo i spokój. Utracił jednak nieograniczoną niezależność. Posiada tylko tyle praw ile udzieli mu suweren.
Hobbes uważał, że najlepszym ustrojem jest absolutyzm. Według niego człowiek jest istotą niedoskonałą. Egoizm i emocje dominują nad rozumem i racjonalnym myśleniem....

Ad. 1
Filozofia jest potrzebna dla kształtowania niezawisłości myśli i działania ludzi pełniących funkcje publiczne.
Filozofia jest potrzebna dla poszerzenia horyzontów myślowych, co pozwoli lepiej, i bardziej świadomie pełnić w przyszłości funkcje publiczne
Filozofia pomaga dostrzec prawnikom poza ustawami i przepisami żywego człowieka, będącego podmiotem wszelkich działań prawnych.
Ad.2
Solon wprowadził wiele reform społecznych i politycznych, które znacząco przyczyniły się do ugruntowania demokracji w ateńskim mieście-państwie.
Solon podzielił Ateńczyków na 4 klasy społeczne. Podział ten nastąpił według. Dochodów poszczególnych klas.
Wprowadził prawo o umorzeniu długów. Ateńczycy zaciągali pożyczki dając jako zastaw nawet własne ciało i w ten sposób wielu z nędzy dostawało się w niewolę.
Ustawodawstwo Solona wprowadziło odpłatność za pełnione funkcje urzędowe. Do tej pry pełnienie tych funkcji było bezpłatne. Co powodowało, ze tylko ludzie bogaci mogli sobie pozwolić na pełnienie tych funkcji. Od tej pory otworzył się dostęp do tych funkcji dla osób biedniejszych.
powołał radę złożoną z 401 członków, oraz ogólne zgromadzenia i sądy przysięgłe. Co spowodowały większy wpływ ludzi na działanie państwa.
Ad.3
Demokryt był pierwszym człowiekiem, który twierdził, ze podstawą świata jest atom(atomistyczna teoria budowy świata), uważał iż cała rzeczywistość zbudowana jest z atomów, które są w ciągłym ruchu i stanowią jej najmniejszą cząstkę. Uznawał, że społeczeństwo tworzy grupa ludzi i związane jest ono umową społeczną. Wyznawał zasadę, iż dobro własne podporządkowane jest dobru ogółu oraz, że państwo służy dobru społeczeństwa.
Ad.4
Idealizm obiektywny Platona oparty jest na istnieniu dwóch światów
świat idei (doskonały) i świat odbijający te idee.
Świat idei jest doskonały, absolutny, jego prawa są niezmienne i trwałe. Jedynie mę

(…)

… rzeczywistość według nich. Ad.10
Od momentu grzechu pierworodnego świat pękł na 2części :
Domenę Boga - państwo Boże
Domenę Lucyfera - państwo ciemności (państwo ziemskie)
Obie sfery wpływów dzieli wieczna przepaść. Granice tych państw nie są znane, gdyż to są rzeczywistości duchowe a nie państwa w potocznym rozumieniu. Państwo ziemskie ma być odbiciem państwa Bożego w Niebie. Ziemscy władcy powinni naśladować…
… i najlepsze. Żaden z ludzi nie jest samowystarczalny. Każdy potrzebuje wielu innych ludzi do normalnego funkcjonowania. Państwo powinno być wspólnotą ludzi, którzy wzajemnie sobie pomagają. Państwo „idealne” Platona jest niewielkie. Jego ludność jest podzielona na 3 klasy. Platon porównuje te 3 klasy do budowy człowieka:
Głowa (władcy-filozofowie, nauczyciele)
Serce (wojownicy, wojsko, obrońcy ojczyzny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz