Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

note /search

Prawo cywilne - skrypt - prawo podmiotowe

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 3108
Wyświetleń: 7742

Jest to skrypt - streszczenie materiałów z książek Z. Radwańskiego i A. Woltera. Notatka zawiera rozdziały m.in.: Prawo cywilne - część ogólna, wprowadzenie, źródła, stosowanie, prawo podmiotowe, przedmioty stosunku cywilno-prawnego, osoby fizyczne, osoby prawne, konsumenci i przedsiębiorcy, cz...

Filozofia dla prawników

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • Filozofia
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 6930

...1. Pożytki filozofii dla prawników (3) Filozofia pomaga przyszłym prawnikom ogarnięcie podstawowego zasobu wiedzy historyczno-filozoficznej z elementami myśli prawniczej pojawiającej się w refleksji filozoficznej na przestrzeni wieków. Filozofia pomaga dostrzec prawnikom poza ustawami i ...

Odpowiedzi na pytania do prawa konstytucyjnego

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 2156
Wyświetleń: 8855

1. Szczególna forma konstytucji i jej aspekty. Szczególna forma dotyczy: 1) Nazwy – tylko ten akt nosi miano konstytucji 2) Sposobu uchwalania – nowe konstytucje powstają zazwyczaj w szczególnym trybie odmiennym od ustaw zwykłych: - tryb ten bywa przedmiotem odrębnej regulacji konstytucyjnej...

Prezentacje - Prawo Rzymskie

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3045

...w roli wierzycieli i dłużników występowały najczęściej pojedyncze osoby –były to tak zwane zobowiązania jednostkowe z wielkim oporem dopuszczono zmiany osoby po stronie wierzyciela i dłużnika przepisy prawa spadkowego – dopuszczał...

Wykroczenia część szczególna

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • Prawo wykroczeń
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2499

...Ten, kto w miejscu publicznym demonstracyjnie okazuje lekceważenie Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom, podlega karze a aresztu albo grzywny b aresztu, ograniczenia wolności, grzywny, albo pozbawienia wolności c aresztu, ograniczenia wolności alb...

Prawo cywilne zobowiązania

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 2079
Wyświetleń: 6489

W pierwszym pliku omówiono na 37 stronach Prawo cywilne zobowiązania- część ogólna, a w drugim dokumencie na 26 stronach opisano Prawo cywilne zobowiązania-część szczególna. Plik pierwszy omawia zagadnienia wstępne, opisuje relację przedsiębiorca - konsument. Wprowadza podstawowe pojęcia jak zobowi...

Zakres materiału na egzamin

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • Filozofia prawa
Pobrań: 700
Wyświetleń: 3850

Idealizm obiektywny Platona oparty jest na istnieniu dwóch światów świat idei (doskonały) i świat odbijający te idee. Świat idei jest doskonały, absolutny, jego prawa są niezmienne i trwałe. Jedynie mędrzec może przeniknąć jego tajemnice. Świat odbijający te idee to świat niedoskonały, któr...

Rodzinne opracowanie

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2163

...Źródła prawa rodzinnego: 1. Konstytucja, najważniejsze w hierarchii aktów prawnych (art. 87 ust. 1). W art. 18 konstytucja gwarantuje ochronę prawą i opiekę rodzinie, macierzyństwu i rodzicielstwu. Jednocześnie rozstrzyga kwestię, że małżeństwo to wyłącznie związek kobiety i mężczyzny. Do ...

Ryzyko kredytowe - Asymetria informacji

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2499

doc. Notatka w formie referatu na temat Zarządzanie ryzykiem kredytowym: bank a firma, zawiera szczegółowe informacje dotyczące omawianego zagadnienia. Notatka pozwoli na uzupełnienie i poszerzenie wiadomości z przedmiotu ryzyko kredytow...

System polityczny RP

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • System polityczny RP
Pobrań: 644
Wyświetleń: 3808

SYSTEM POLITYCZNY RP- dr Rycerska SYSTEM POLITYCZNY: 1) Instytucjonalnie- to całokształt instytucji prawnych i politycznych, relacje między nimi to zasady działania i reguły na podstawie działają, to normy prawne regulujące te zasady, A)polityczne: Sejm, Senat, Partie polityczne, B)prawne: Sąd  Wojs...