Filozofia dla prawników

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1260
Wyświetleń: 6853
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia dla prawników - strona 1 Filozofia dla prawników - strona 2 Filozofia dla prawników - strona 3

Fragment notatki:
...1. Pożytki filozofii dla prawników (3)
Filozofia pomaga przyszłym prawnikom ogarnięcie podstawowego zasobu wiedzy historyczno-filozoficznej z elementami myśli prawniczej pojawiającej się w refleksji filozoficznej na przestrzeni wieków.
Filozofia pomaga dostrzec prawnikom poza ustawami i przepisami żywego człowieka, będącego podmiotem wszelkich działań prawnych.
Filozofia jest potrzebna dla poszerzenia horyzontów myślowych, co pozwoli lepiej, i bardziej świadomie pełnić w przyszłości funkcje publiczne.
Filozofia jest potrzebna dla kształtowania niezawisłości myśli i działania ludzi pełniących funkcje publiczne.
2. Postanowienia reform Solona (4)
Solon wprowadził wiele reform społecznych i politycznych, które znacząco przyczyniły się do ugruntowania demokracji w ateńskim mieście-państwie....


...13. Przyczyny, istota (3) i skutki poglądów Makiawellego
Poglądy Machiavelli’ego wynikają z sytuacji, w jakiej znalazły się Włochy kiedy żył. Machiavelli żył w okresie, w którym Włochy były słabe i rozbite. Dlatego sądził, że w tym przypadku najlepszy byłby silny monarcha absolutny uciekający się do kłamstw, przebiegłości, terroru dla poprawienia sytuacji państwa.
Machiavelli jest bardzo sceptyczny jeżeli chodzi o naturę człowieka. Człowiek, zdaniem włoskiego myśliciela jest z natury zły i kieruje się przede wszystkim chciwością. Jego zdaniem ludźmi kierują niskie pobudki i egoizm. Jego absolutne nowatorstwo polegało na tym, że traktował państwo jako twór całkowicie ludzki, bez pierwiastka boskiego.
W działaniach politycznych powinno stosować się pragmatyczną skuteczność. W drodze do celu wszelkie możliwe środki (wiarołomstwo, brutalność, zbrodnia, podstęp) są dozwolone. Zgodnie z zasadą CEL UŚWIĘCA ŚRODKI. Osoba, która dąży do celu powinna być pozbawiona skrupułów....

Pożytki filozofii dla prawników (3) Filozofia pomaga przyszłym prawnikom ogarnięcie podstawowego zasobu wiedzy historyczno-filozoficznej z elementami myśli prawniczej pojawiającej się w refleksji filozoficznej na przestrzeni wieków.
Filozofia pomaga dostrzec prawnikom poza ustawami i przepisami żywego człowieka, będącego podmiotem wszelkich działań prawnych. Filozofia jest potrzebna dla poszerzenia horyzontów myślowych, co pozwoli lepiej, i bardziej świadomie pełnić w przyszłości funkcje publiczne.
Filozofia jest potrzebna dla kształtowania niezawisłości myśli i działania ludzi pełniących funkcje publiczne. 2. Postanowienia reform Solona (4)
Solon wprowadził wiele reform społecznych i politycznych, które znacząco przyczyniły się do ugruntowania demokracji w ateńskim mieście-państwie. Jedna z reform Solona podzieliła Ateńczyków na 4 klasy społeczne. Podział ten nastąpił wg. dochodów.
Kolejna reforma umarzała długi zaciągnięte pod zastaw osób. Nakazano wykup za państwowe pieniądze chłopów sprzedanych w niewolę pod zastaw długów za granicę. Ustawodawstwo Solona wprowadziło odpłatność za pełnione funkcje urzędowe. Do tej pry pełnienie tych funkcji było bezpłatne. Co powodowało, ze tylko ludzie bogaci mogli sobie pozwolić na pełnienie tych funkcji. Od tej pory otworzył się dostęp do tych funkcji dla osób biedniejszych.
Solon powołał radę złożoną z 401 członków, oraz ogólne zgromadzenia i sądy przysięgłe. Co spowodowały większy wpływ ludzi na działanie państwa.
3, Poglądy polityczno-społeczne Demokryta (3)
Filozof ten odrzucał myśl o ingerencji sił nadprzyrodzonych w świecie ludzkim. Ludzie sami bez udziału bogów tworzą dla siebie prawo, moralność i obyczaje

(…)

… wyobcowaną, która nie wzbogaca człowieka wtedy pracownik pomniejsza swoje wartości ludzkie. Np. zmechanizowana, monotonna praca przy taśmie produkcyjnej prowadzi do zubożenia osobowości ludzkiej. Elementy trzeciej drogi (między kapitalizmem i komunizmem) w świetle nauki Kościoła Katolickiego (3)
Papież Jan Paweł II szukał czegoś w rodzaju „trzeciej drogi” między kapitalizmem a komunizmem. Praca…
… społecznym wymusza działanie mechanizmu rynkowego tzw. niewidzialna ręka rynku. Jest to zbiór sił które zapewniają samoczynny rozwój gospodarczy. Te siły to przede wszystkim konkurencja. Jego obraz kapitalistycznego świata mimo licznych wad, ukazuje konsekwentną dążność do uzyskania coraz większego bogactwa i powszechnej zasobności.
Podaj różnice między prawami natury i stanowionymi u św. Tomasza…
…, racjonalizm, byt, materia, antropologia, substancja. (6) Materializm - to ogólna nazwa systemów filozoficznych twierdzących, że jedynym realnym bytem jest świat materialny, zaś wszelkie idee są tylko wytworem psychiki człowieka. Materializm jest pojęciem, które pozostaje w stałej opozycji do idealizmu. Materialiści uważają, że nie ma bytowania niezależnego od świata.
Idealizm - system filozoficzny głoszący…
… zorganizowanej zbiorowości ludzkiej jest troska o zaspokajanie potrzeb każdego, wolnego obywatela.
Był prekursorem ateizmu e europejskiej myśli filozoficznej. Jego poglądy były zbliżone do poglądów Buddy. 4. Wyjaśnić idealizm obiektywny Platona (geneza, istota)
Idealizm obiektywny Platona oparty jest na istnieniu dwóch światów świat idei (doskonały) i świat odbijający te idee. Świat idei jest doskonały…
… ideały stoików i kształtować rzeczywistość wg nich. Istota państwa bożego św. Augustyna (5)
Od momentu grzechu pierworodnego świat pękł na dwoje :
Domenę Boga - państwo boże
Domenę Lucyfera - państwo ciemności (państwo ziemskie)
Obie sfery wpływów dzieli wieczna przepaść. Granice tych państw nie są znane, gdyż to są rzeczywistości duchowe a nie państwa w potocznym rozumieniu. Państwo ziemskie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz