Filozofia - pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2688
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia - pytania i odpowiedzi - strona 1

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: trzy źródła filozofii, materializm, idealizm, empiryzm, racjonalizm, antropologia, realizm, teoria atomistyczna Demokryta, zasady życia szczęśliwego wg Epikura, idea Platona, tezy antropologii, podział wartości, hierarchia i system wartości, iluminizm, materializm dialektyczny, neotomizm, personalizm, egzystencjalizm, materializm dialektyczny, liberalizm.

1. Co to jest filozofia, znaczenie dla człowieka?
2. Trzy źródła filozofii.
3. Wyjaśnić pojęcia: materializm, idealizm, empiryzm, racjonalizm, antropologia, realizm.
4. Wyjaśnić teorię atomistyczną Demokryta (4 elementy).
5. Zasady życia szczęśliwego wg Epikura.
6. Na czym polegały idee Platona (geneza i istota).
7. Teoria państwa i społeczeństwa wg Platona.
8. Tezy antropologii.
9. Wyjaśnić teorie na temat człowieka.
10. Antropologia Jana Pawła II (4 tezy).
11. Definicja i istnienie wartości.
12. Podział wartości.
13. Hierarchia i system wartości.
14. Na czym polegał teocentryzm w filozofii św. Augustyna?
15. Na czym polegał iluminizm?
16. Różnica między wiarą a wiedzą.
17. Dowody na istnienie Boga św. Tomasza.
18. Nauka o bycie św. Tomasza.
19. Czym jest materializm dialektyczny?
20. Wyjaśnić prawa dialektyki.
21. Wyjaśnić pojęcia współczesnych kierunków filozoficznych: neotomizm, personalizm, egzystencjalizm, materializm dialektyczny, liberalizm).
Pożytki filozofii dla prawników (3) Filozofia pomaga przyszłym prawnikom ogarnięcie podstawowego zasobu wiedzy historyczno-filozoficznej z elementami myśli prawniczej pojawiającej się w refleksji filozoficznej na przestrzeni wieków.
Filozofia pomaga dostrzec prawnikom poza ustawami i przepisami żywego człowieka, będącego podmiotem wszelkich działań prawnych. Filozofia jest potrzebna dla poszerzenia horyzontów myślowych, co pozwoli lepiej, i bardziej świadomie pełnić w przyszłości funkcje publiczne.
Filozofia jest potrzebna dla kształtowania niezawisłości myśli i działania ludzi pełniących funkcje publiczne. 2. Postanowienia reform Solona (4)
Solon wprowadził wiele reform społecznych i politycznych, które znacząco przyczyniły się do ugruntowania demokracji w ateńskim mieście-państwie. Jedna z reform Solona podzieliła Ateńczyków na 4 klasy społeczne. Podział ten nastąpił wg. dochodów.
Kolejna reforma umarzała długi zaciągnięte pod zastaw osób. Nakazano wykup za państwowe pieniądze chłopów sprzedanych w niewolę pod zastaw długów za granicę. Ustawodawstwo Solona wprowadziło odpłatność za pełnione funkcje urzędowe. Do tej pry pełnienie tych funkcji było bezpłatne. Co powodowało, ze tylko ludzie bogaci mogli sobie pozwolić na pełnienie tych funkcji. Od tej pory otworzył się dostęp do tych funkcji dla osób biedniejszych.
Solon powołał radę złożoną z 401 członków, oraz ogólne zgromadzenia i sądy przysięgłe. Co spowodowały większy wpływ ludzi na działanie państwa.
3, Poglądy polityczno-społeczne Demokryta (3)
Filozof ten odrzucał myśl o ingerencji sił nadprzyrodzonych w świecie ludzkim.

(…)

… człowieka powinna mieć charakter wolny, rozumny i społeczny. Wtedy człowiek w procesie pracy może doskonalić sprawność fizyczna i inteligencja. Gdy mamy do czynienia z pracą wyobcowaną, która nie wzbogaca człowieka wtedy pracownik pomniejsza swoje wartości ludzkie. Np. zmechanizowana, monotonna praca przy taśmie produkcyjnej prowadzi do zubożenia osobowości ludzkiej. Elementy trzeciej drogi (między kapitalizmem i komunizmem) w świetle nauki Kościoła Katolickiego (3)
Papież Jan Paweł II szukał czegoś w rodzaju „trzeciej drogi” między kapitalizmem a komunizmem. Praca powinna być sposobem jednostkowego działania, które zapewni środki utrzymania, i rozwój człowieczeństwa. Zawsze powinna być stosowana zasada pierwszeństwa osoby przed pracą, i pracy przed kapitałem. Istota ludzka powinna być głównym…
…, kierująca ludzi do takiej pracy, za jaką społeczeństwo jest skłonne im płacić. Interes własny motywuje ludzi do działania.
Zgodność interesu osobistego z interesem społecznym wymusza działanie mechanizmu rynkowego tzw. niewidzialna ręka rynku. Jest to zbiór sił które zapewniają samoczynny rozwój gospodarczy. Te siły to przede wszystkim konkurencja. Jego obraz kapitalistycznego świata mimo licznych wad…
… między osobistymi dążeniami a dobrem wspólnym. Obywatele stanowią cząstkę politycznej zbiorowości, której organizacją jest państwo. Najważniejszym celem zorganizowanej zbiorowości ludzkiej jest troska o zaspokajanie potrzeb każdego, wolnego obywatela.
Był prekursorem ateizmu e europejskiej myśli filozoficznej. Jego poglądy były zbliżone do poglądów Buddy. 4. Wyjaśnić idealizm obiektywny Platona (geneza, istota…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz