Filozofia bytu Platona-opracowanie, I sem.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia bytu Platona-opracowanie, I sem. - strona 1 Filozofia bytu Platona-opracowanie, I sem. - strona 2

Fragment notatki:

3.Filozofia bytu Platona
Platon podjął się zadania jakim było rozważanie nad istotą bytu. Wcześniej twierdzono, że bytem jest to co istnieje naprawdę i byt ten charakteryzował się niezmiennością i wiecznością swojego istnienia. To co podlegało zmianom i było nietrwałe nazywano pseudobytem lub niebytem. Platon jednak miał inne zdanie. Wyróżnił w związku z tym dwa światy: „świat idei” - to świat rzeczywisty, godny poznania, wieczny i niezmienny, a podstawą tego świata była idea, którą Platon uznał za wieczny byt;
„świat materialny” - ten świat został stworzony przez Boga na wzór świata idei; ten świat jest jego odbiciem (znane porównanie: ludzie siedzą w jaskini przykłóci łańcuchami tyłem do światła i widzą jedynie jego cień odbity na ścianie jaskini - tym cieniem właśnie jest świat materialny), świat ten jednak nie jest idealnie dokładnym odbiciem świata idei, gdyż odbicie ulega wielu przekształceniom (porównanie z odbiciem przedmiotów w migotliwym świetle świecy), zatem jest on niekompletny, zmienny i niedoskonały.
Idee zatem zostały określone jako wieczny byt, zaś materia jako wieczny niebyt. Idee są wzorcami rzeczy materialnych, lecz nie są ich przyczynami. Rzeczy są zależne od idei, gdyż (wracając do porównania) cień zmienia się wraz z „obrazem”, który go rzuca. Natura idei nie została jednak określona - Platon stwierdził, że nie są one ani bytami fizycznymi ani psychicznymi. Świat materialny a świat idei są od siebie odseparowane i nie przenikają się wzajemnie co nie zmienia faktu, że materia zależna jest od idei. Pojawiły się w związku z tym dwie interpretacje pojęcia „idea”:
• Interpretacja immanentna: idea jako coś idealnego, dostępnego jednak dla rozumu (interpretacja logiczna)
• Interpretacja transcendentna: idea jako coś realnego, lecz niepojętego, nieziemskiego i boskiego (interpretacja religijna).
Platon traktując zmienność jako coś złego (teorię tą zaczerpnął od Heraklita) uznał świat materialny za zły, zaś świat idei za dobry jako że jest niezmienny. Dlaczego wg Platona zmienność była zła ? Ponieważ twierdził, że każda zmiana oddala coraz bardziej rzeczy od ich pierwotnego kształtu, czyli oddalają się od świata idei, świata boskiego i dobrego. Jak wygląda świat idei zdaniem Platona? Wyobrażał on sobie, że świat ten składa się z samych idealnych obiektów, które są bardziej rzeczywiste i realne niż przedmioty materialne. Są one wieczne, zatem nigdy nie zostały stworzone i nie mogą ulec zniszczeniu. W świecie idei panuje hierarchia, którą tworzą idee, a najważniejszą z nich w tej hierarchii była idea dobra, która obdarzała inne idee bytem i poznawalnością. Innymi ważnymi ideami prócz dobra były piękno i prawda. Platon utworzył etapy, które jego zdaniem należy przejść by osiągnąć doskonałość. Etapy te to: ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz