Arystoteles - filozofia praktyczna - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 2079
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Arystoteles - filozofia praktyczna - opracowanie - strona 1 Arystoteles - filozofia praktyczna - opracowanie - strona 2 Arystoteles - filozofia praktyczna - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Arystoteles :
384-322 p n e
20 lat w akademii Platońskiej
Był biologiem, co wywarło istotny wpływ na jego poglądy, z czasem wystąpił przeciwko doktrynie Platona, ale w jego akademii pozostał aż do śmierci
Założył własną szkołę wzorowaną na akademii platona - Perypatetycką Pisma :
Wydane przez niego
Skierowane do ogółu
Materiały naukowe
Pisma zawierające opracowania naukowe na użytek szkoły
Filozofia:
Dokonał podziału filozofii na Filozofię teoretyczną - podział według stopnia atrakcyjności:
Fizyka
Matematyka
Filozofia pierwsza - najmniejsza abstrakcyjność Filozofie praktyczną Logika
Dwojaka postawa wobec świata:
Zachował teorię wiedzy
Odrzucił teorię bytu
Wiedza w pojęciach ogólnych Nauka o wiedzy - logika Miała uczyć jak posługiwać się pojęciami i sądami
Definicja i dowód
Oddzielna dyscyplina nauki (jako przygotowanie)
Filozoficzne stanowisko
Nauka o bycie Metoda poznawania - od ogółu do szczegółu (w logice), przechodzenie od szczegółu do ogółu (indukcja) Filozofia teoretyczna :
Nowa definicja substancji ( u Platona była to idea)
Substancją mogą być tylko konkretne rzeczy 2 składniki : forma - ogólne własności rzeczy materia (cechy szczególne) - własności szczegółowe Cechy materii :
Podłoże zjawisk
Nie może istnieć samodzielnie - hilemorfizm Istota rzeczy - oba składniki substancji są równie niezbędne, ale nie równie ważne, ważniejsza była forma Prawdziwa materia jest nierozpoznawalna
Forma jest najważniejsza
Istotne rzeczy, cechy istotne:
Własności rzeczy można szukać przez określenie formy i materii
Przyczyny tkwią - w formie, a nie materii
Przyczynę i skutek łączy wspólna forma
Odrzucenie przyczynowej koncepcji jednostki
Fakt jako wynik przypadku nie może tłumaczyć prawd rządzących naturą - natura dąży do konkretnego celu Forma jest:
Energią
Składnikiem bytu
Koncepcja bytu:
Jeśli forma jest energią to materia jest potencją (dyspozycją)
Czynniki bytu w przyrodzie
Koncepcja jakościowa ważniejsza od ilościowej Np. unoszenie się dymu - dążenie do właściwego stanu - fałszywe prawo ruchu Ziemia nieruchomym środkiem świata
Świat - wieczny (materia nie powstała, więc jest wieczna) i przestrzennie ograniczony
Przyczyna pierwsza - niezależny byt:
Nieruchomy niezmienny


(…)

…)
Najwyższym celem jest eudajmonia - doskonałość jednostki (działanie z godnie z rozumem)
Cnoty:
Jest ich tyle ile jest czynności właściwych człowiekowi
Stanowią złoty środek
Podsumowanie:
Stosunek Arystotelesa do Platona - Platon odrzuca idee
Dla Arystotelesa istnieją tylko jednostkowe rzeczy złożone z formy i materii
Forma - określa materię, jest formą materii, jest ogólna
Materia jest odrębna w ramach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz