Arystoteles - metafizyka - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 2331
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Arystoteles - metafizyka - opracowanie  - strona 1 Arystoteles - metafizyka - opracowanie  - strona 2 Arystoteles - metafizyka - opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

ARYSTOTELES Arystoteles nie był Ateńczykiem. Pochodził z Macedonii, ale przybył do Aten i wstąpił do Akademi Platona. Arystoteles dorastał u boku ojca- lekarza i to w pewnym stopniu miało wpływ na ukształtowanie się jego wrażliwości intelektualnej. Mocno zwracał uwagę na świat realny.. Arystoteles był zdania, że filozofia powinna zajmować się wyjaśnianiem świata . Zdawał sobie sprawę z tego, iż filozofia jest nauką myślenia. Zanim zaczniemy poznawać rzeczywistość musimy zorientować się, czym jest myślenie i jak myślimy. Arystoteles stworzył profesjonalny język, którym nauka posługuje się do dzisiaj, i to jest jego największy wkład do kultury europejskiej. Był wielkim systematykiem, który uporządkował podstawowe pojęcia z różnych dziedzin wiedzy . Arystoteles przyjął odpowiednie założenia. Grecy uważali, że człowiek jest mikrokosmosem, częścią kosmosu i podlega jego prawom. Arystoteles uważa, że uda się zrozumieć myślenie, jeśli zrozumiemy, na czym polega natura świata. Analiza świata daje nam wskazówki dotyczące myślenia. Platon uważał, że idee są bardziej rzeczywiste od zjawisk przyrody. Najpierw pojawiła się idea „koń”, a dopiero później nadbiegły kłusem konie ze świata zmysłów. Arystoteles uznał, że Platon postawił wszystko na głowie. Arystoteles uważał, że wszystkie myśli i idee, jakie w sobie nosimy, przedostały się do naszej świadomości dzięki temu, co widzimy i słyszymy . Posiadamy jednak rozum, z którym się rodzimy. Mamy wrodzoną zdolność porządkowania wrażeń zmysłowych w rozmaite grupy i klasy. W taki sposób powstają pojęcia Arystoteles przyjmuje, że świat zbudowany jest z indywidualnych stanów rzeczy, a każda rzecz zachowuje swoją indywidualność. Ta wielość stanowi świat, nie istnieją dwie takie same rzeczy. Rzeczywistość jest sumą indywidualnych stanów rzeczy (byty, substancje). Arystoteles na tej podstawie stwierdził, że myślenie musi odtwarzać strukturę rzeczywistości i być z nią zgodne. Zasada niesprzeczności  jeżeli człowiek jest czym jest to nie może być na przykład drzewem. Zasada wyłączonego środka  nie istnieje nic między A i ^A (nie można być na przykład trochę w ciąży). Logika wyraża istotę myślenia, jest narzędziem służącym do myślenia. Arystoteles twierdzi, że myśl myśli właśnie w oparciu o zasadę niesprzeczności. SPOSÓB ROZUMIENIA ŚWIATA: metafizyka  filozofia arystotelesowska dotycząca rozumienia świata
Arystoteles podejmuje się wyjaśnienia rzeczywistości. Poznanie świata wiąże się z poznaniem poszczególnych substancji. Należałoby dla każdej zbudować osobną teorię. Ponieważ spowodowałoby bałagan należy zbudować ogólną teorię, za pomocą której będziemy badać indywidualne stany rzeczy. Arystoteles wiedział, że wszystko, co istnieje jest z czegoś złożone. Pytanie: jak i z czego?


(…)

… przyczyny. Forma i materia są przyczynami zaistnienia rzeczy
Przyczyna celowa
Po co coś istnieje, należy uwzględniać funkcję celowości przy rozpatrywaniu czym coś jest
Funkcja sprawcza
Wszystko ma swoją przyczynę i swój skutek. Odpowiadając, czym coś jest musimy wiedzieć, jakie przyczyny to spowodowały. Należy założyć istnienie pierwszej przyczyny, aby wyeliminować absurd istnienia skutku bez przyczyny. Pierwsza przyczyna jest przyczyna dla samej siebie. …
… cały wirtualny świat. Potencjał jest więc olbrzymi. Materia ma w sobie możliwość bycia nieskończonym stanem rzeczy, sama w sobie jest jedynie możliwością, niczym konkretnym. Przechodzenie z potencjalności do wirtualizacji jest procesem powstawania rzeczy. Prawdziwa metafizyka polega na badaniu funkcji i związków między tymi elementami. Można badać rzeczy nie tylko pod względem struktury, ale także pod względem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz