Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

note /search

Metrologia notatki

  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  • Metrologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2919

...Powierzchnia funkcjonalna - powierzchnia elementu konstrukcyjnego współpracują- ca z powierzchniami innych elementów konstrukcyjnych. Wymiar powierzchni funkcjonalnej musi się cechować określoną tolerancją wykonania... ...Łańcuch wymiarowy - szereg połączonych ze sobą wymiarów liniowych. N...

Geografia ekonomiczna - Test - Stopień antropogenizacji

  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2310

...1. Przedmiotem badań geografii politycznej są studia nad granicami i pograniczami politycznymi P/F 2. Kierunek ekologiczny geografii społeczno-ekonomicznej nie zajmuje się badaniem wzajemnego oddziaływania środowiska przyrodniczego i społeczeństwa P/F 3. Poszczególne układy przestrzeni ekono...

Filozofia - pytania i odpowiedzi

  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  • Filozofia
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2870

in. zagadnienia takie jak: trzy źródła filozofii, materializm, idealizm, empiryzm, racjonalizm, antropologia, realizm, teoria atomistyczna Demokryta, zasady życia szczęśliwego wg Epikura, idea Platona, tezy antropologii, podział wartości, hierarchia i system wartości, iluminizm,

Podstawy prawoznawstwa

  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Pobrań: 1330
Wyświetleń: 6034

Podstawy prawoznawstwa – Wykład I Prawo jest to prawotwórcza działalność państwa, które poprzez prawo ustala rozmaite standardy zachowań w różnych sytuacjach i w różnorodnych obszarach stosunków społecznych. Prawo stanowione a inne systemy norm społecznych. – Pyt. Ustalając właściwości prawa mus...