Geografia ekonomiczna - Test - Stopień antropogenizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2310
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia ekonomiczna - Test - Stopień antropogenizacji  - strona 1 Geografia ekonomiczna - Test - Stopień antropogenizacji  - strona 2 Geografia ekonomiczna - Test - Stopień antropogenizacji  - strona 3

Fragment notatki:


...1. Przedmiotem badań geografii politycznej są studia nad granicami i pograniczami politycznymi P/F
2. Kierunek ekologiczny geografii społeczno-ekonomicznej nie zajmuje się badaniem wzajemnego oddziaływania środowiska przyrodniczego i społeczeństwa P/F
3. Poszczególne układy przestrzeni ekonomicznej można pogrupować w sfery przestrzennego zagospodarowania P/F
4. Część przestrzeni geograficznej, w której człowiek żyje i prowadzi stale działalność gospodarczą nazywa się anekumeną P/F
5. Przestrzeń geodezyjna wynika z pomiarów wielkości i kształtów kuli ziemskiej; jest to przestrzeń ilościowa P/F
6. Metoda sygnaturowa polega na oznaczeniu na mapie pozycji obiektów obserwowanych w rzeczywistości P/F
7. Zasobami nazywa się komponenty środowiska geograf. wykorzystywane w pośrednich procesach produkcji; nie stanowią one kategorii kulturowej P/F
8. Era przemysłowa obejmuje okres pomiędzy końcem XVIII i końcem XIX w; w tym czasie sięgnięto po zasoby ropy naftowej P/F ...


...63. Aktualnie europejskie linie kolejowe reprezentują niemal 50% wszystkich eksploatowanych na świecie tras kolei żelaznych P/F
64. W przypadku Szwecji wzrost znaczenia transportu kolejowego wynika z polityki ograniczania ruchu tranzytowego – TIR P/F
65. Najdłuższą siecią autostrad dysponują Włochy P/F
66. Jedna z ważniejszych dróg europejskich E-30 (A-2) w Polsce łączy miasta Poznań – Konin – Warszawę P/F
67. Największym morskim portem europejskim a drugim na świecie po Szanghaju jest Anfertpia P/F
68. Państwa śródlądowe takie jak Czechy i Słowacja korzystają z urządzeń portowych Roterdamu P/F
69. W grupie 27 największych portów lotniczych świata 1 miejsce w Europie zajmuje londyński Gatwick P/F...1. Przedmiotem badań geografii politycznej są studia nad granicami i pograniczami politycznymi P/F 2. Kierunek ekologiczny geografii społeczno-ekonomicznej nie zajmuje się badaniem wzajemnego oddziaływania środowiska przyrodniczego i społeczeństwa P/F
3. Poszczególne układy przestrzeni ekonomicznej można pogrupować w sfery przestrzennego zagospodarowania P/F
4. Część przestrzeni geograficznej, w której człowiek żyje i prowadzi stale działalność gospodarczą nazywa się anekumeną P/F 5. Przestrzeń geodezyjna wynika z pomiarów wielkości i kształtów kuli ziemskiej; jest to przestrzeń ilościowa P/F 6. Metoda sygnaturowa polega na oznaczeniu na mapie pozycji obiektów obserwowanych w rzeczywistości P/F
7. Zasobami nazywa się komponenty środowiska geograf. wykorzystywane w pośrednich procesach produkcji; nie stanowią one kategorii kulturowej P/F 8. Era przemysłowa obejmuje okres pomiędzy końcem XVIII i końcem XIX w; w tym czasie sięgnięto po zasoby ropy naftowej P/F 9. Społeczeństwo 4 fazy rozwoju sięgnęło po nieodnawialne zasoby środowiska II generacji P/F
10. Stopień antropogenizacji poszczególnych komponentów przyrody nie przekracza 10% w wysokich częściach gór P/F 11. Językami oficjalnymi w ONZ są: angielski, chiński, Francuzki, arabski, rosyjski oraz jako roboczy hiszpański P/F 12. Rada bezpieczeństwa ONZ składa się z 5 stałych członków ( Chiny, Włochy, Rosja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania) P/F 13. Do ważniejszych organizacji gospodarczych należą: UE, EFTA, ANZUS P/F 14. W skład OECD wchodzą wszystkie państwa unii europejskiej oraz 4 amerykańskie P/F
15. Do państw OPEC należą: azjatyckie kraje arabskie, m.in. Arabia Saudyjska, Iran, Katar, Kuwejt P/F 16. Spośród polskich obiektów na listę światowego dziedzictwa kultury i natury wpisano:
a) kopa

(…)

… azjatyckie porty morskie, takie jak: Singapur, Chiba oraz Kabsztad P/F
77. Do największych azjatyckich międzynarodowych portów lotniczych należą: Tokio, Seul oraz Kair P/F
78. Pod względem długości linii kolejowych odniesionych do przestrzeni kraju w Azji pierwsze miejsce zajmuje:
a) Tajwan
b) Japonia
c) Indie
d) Tajlandia
79. Spośród rzek wykorzystywanych w celach transportowych pierwszorzędne znaczenie w Azji mają:
a) Amur i Lena
b) Jangcy i Huang he
c) Tygrys i Ganges
d) Mekong i Indus
80. W Ameryce Północnej największe znaczenie ma żegluga kabotażowa w Stanach Zjednoczonych prowadząca szlakiem Wielkich Jezior P/F 81. W zakresie transportu morskiego ważne zadanie spełnia Kanał Panamski łączący Ocean Indyjski z Oceanem Spokojnym P/F
82. Do portów morskich o największych przeładunkach należy Houston P…
…. Najmniejszą gęstość dróg kołowych w Europie odznaczają się państwa:
a) Luksemburg i Portugalia
b) Białoruś i Szwajcaria
c) Rosja i Islandia
d) Holandia i Belgia
72. Spośród systemu dróg wodnych Europy największe znaczenie gospodarcze ma:
a) droga wodna Sekwany
b) droga wodna Renu
c) droga wodna Rodanu
d) system wodny Wołgi
73. W zakresie tonażu morskiej floty handlowej w Europie przeważają jednostki…
… i latynoamerykańską P/F
50. W skład Ameryki Łacińskiej wchodzą nie tylko kraje Ameryki Środkowej P/F
51. Nad atlantycki okrąg przemysłowy jest usytuowany pomiędzy wybrzeżem Atlantyku i grzbietem Appalachów P/F
52. W północnej części nad atlantyckiego okręgu przemysłowego przeważa przemysł ciężki P/F
53. Podstawą rozwoju okręgu Pensynwalii było Appalachijskie zagłębie węglowe P/F
54. Okrąg Detroit-Toledo położony pomiędzy jeziorami Erie i Hugon skupia tradycyjny przemysł spożywczy P/F
55. Wielki okrąg wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej i gazu ziemnego jest położony na obszarze stanów: Teksas, Luizjana, Kalifornia P/F
56. Okrąg doliny Tennessee w południowych Appalachach obejmuje przemysł zbrojeniowy i hutnictwo żelaza P/F
57. Modelowym przykładem okręgu najmłodszej generacji w Ameryce Północnej jest „Boston nr…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz