Wykroczenia część szczególna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2485
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykroczenia część szczególna - strona 1 Wykroczenia część szczególna - strona 2 Wykroczenia część szczególna - strona 3

Fragment notatki:...Ten, kto w miejscu publicznym demonstracyjnie okazuje lekceważenie Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom, podlega karze
a aresztu albo grzywny
b aresztu, ograniczenia wolności, grzywny, albo pozbawienia wolności
c aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny...

...Kto nabywa mienie, o którym na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że zostało uzyskane za pomocą kradzieży lub przywłaszczenia, lub pomaga do jego zbycia albo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej mienie to przyjmuje lub pomaga do jego ukrycia, podlega karze grzywny do 1500 zł albo karze nagany, o ile wartość mienia nie przekracza
a 750 zł
b 500 zł
c 250 zł...

Ten, kto w miejscu publicznym demonstracyjnie okazuje lekceważenie Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom, podlega karze a aresztu albo grzywny b aresztu, ograniczenia wolności, grzywny, albo pozbawienia wolności c aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny
Ten, kto znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 zł. Natomiast ten, kto znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd, podlega karze grzywny, albo aresztu do a 14 dni b 30 dni c 7 dni
Adam H. dopuścił się umyślnego paserstwa rzeczy pochodzącej z kradzieży z włamaniem. Jego czyn stanowi a występek b wykroczenie c w zależności od wartości przedmiotu paserstwa - przestępstwo albo wykroczenie
Wyłudzenie, bez zamiaru uiszczenia należności, pożywienia w restauracji a niezależnie od wartości wyłudzonego pożywienia zawsze jest występkiem b jest wykroczeniem, jeżeli wartość wyłudzonego pożywienia nie przekracza 250 zł c niezależnie od wartości wyłudzonego pożywienia zawsze jest wykroczeniem
Karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny podlega ten, kto pomimo nieuiszczenia dwukrotnie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w taryfie, bez zamiaru uiszczenia należności, wyłudza przejazd koleją lub innym środkiem lokomocji po raz a trzeci w ciągu roku b drugi w ciągu 2 lat c drugi w ciągu roku
Ten, kto publicznie nawołuje do przeciwdziałania przemocą aktowi stanowiącemu źródło powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej, a zasięg czynu albo jego skutki nie były znaczne podlega karze a aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny b aresztu, ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności c taka osoba nie podlega karze
Ten, kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny, o ile wartość tej rzeczy nie przekracza a 500 zł b 250 zł c 200 zł
Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu podlega a karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany b karze grzywny do 2000 zł albo karze nagany c kary grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3


(…)

… sprawcy stanowi a występek kradzieży b występek kradzieży z włamaniem c wykroczenie kradzieży
Kto podejmując zadania pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego wprowadza w błąd co do posiadanych uprawnień podlega karze a pozbawienia wolności, ograniczenia wolności albo grzywny b ograniczenia wolności albo grzywny c grzywny

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz