Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach - strona 2

note /search

ARYSTOTELES ? KONCEPCJA PAŃSTWA I WIZJA SPOŁECZEŃSTWA

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • Myśl polityczna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3549

ARYSTOTELES – KONCEPCJA PAŃSTWA I WIZJA SPOŁECZEŃSTWAI) Przybliżenie postaci Arystotelesa Arystoteles (384-322 p.n.e.), filozof grecki, najwszechstronniejszy myśliciel i uczony starożytności, od miejsca urodzenia (Stagira w Tracji) zwany często stagirytą. Był synem lekarza, czym można tłumaczyć za...

Zarządzanie kapitałem ludzkim

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2464

Oto mały przedsmak tego co znajduje się w środku. Skąd kierownicy czerpią prawo do kierowania działalnością podwładnych? Człowiek może uznać i uzna polecenie za obowiązkowe jedynie wtedy, gdy jednocześnie zostaną spełnione cztery warunki:, jeśli jest w stanie zrozumieć i zrozumie polecenie; jeżeli ...

Systemy ekonomiczne Japoni

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1869

Japonia sprawiła światu zachodniemu, zwłaszcza futurologom, wielką niespodziankę. Pod koniec II wojny światowej jej gospodarka była zrujnowana, co prawdopodobnie ułatwiło władzom okupacyjnym przeprowadzenie reformy rolnej, rozwiązanie zaibatsu i promocję organizacji pracy w ramach polityki „demilit...

?Credit scoring" - metoda ograniczania ryzyka kredytowego

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2289

„Credit scoring" - metoda ograniczania ryzyka kredytowego Banki od zarania dziejów próbują wypracować metodę, która pozwoli do minimum ograniczyć ryzyko i koszty związane z udzieleniem tzw. „złych kredytów". Na przestrzeni kilkun...

Charakterystyka kredytu bankowego

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4445

Charakterystyka kredytu i warunki jego uzyskania. Charakterystyka kredytu bankowego Kredyt oznacza stosunek ekonomiczny polegający na odstąpieniu prze jedną stronę na rzecz drugiej określonej wartości w pieniądzu lub w towarach. Typowym kredytem nieodnawialnym jest, np.

Ochrona własności intelektualnej - Prawa autorskie

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3521

Dokument ma w sumie 5 stron i porusza tematy takie jak: przedmiot własności intelektualnej, przedmiot prawa autorskiego, rodzaje utworów, utwory samoistne, utwory niesamoistne, przedmioty nie będące przedmiotami prawa autorskiego, podmioty prawa autorskiego, prawa autorskie i rodzaje praw autorskic...

Cechy samorządności terytorialnej

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • Samorząd i polityka lokalna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 4249

Cechy samorządności ich wykonanie 9.Ustawa z 30.06.2005 r terytorialnej:1 przekracza możliwość o finansach -wykonywanie zadań ziomu nższego; państwo publicznychPOLITYKA publ. na szczeblu powinno je przyjmować, LOKALNA- to polityka lokalnym gdy będą przez nie administracyjna -sprawowanie władzy w...

Organy jednostek samorządu terytorialnego

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2926

gmina, powiat, województwo Organy władzy jednostek samorządu terytorialnego ( gminy, powiatu, województwa).Organami gminy są:1) rada gminy,2) wójt (burmistrz, prezydent miasta). Działalność organów gminy jest jawna. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwa...

System prezydencki USA i jeo cechy

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Pobrań: 791
Wyświetleń: 12649

6. System prezydencki USA i jego cechy. System prezydencki charakteryzuje się silną pozycją prezydenta. Prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych podobnie jak parlament, jest więc równorzędnym z parlamentem reprezentantem narodu. J...

System prezydencki Wielkiej Brytanii

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 3493

5. System parlamentarno – gabinetowy i jego cechy na przykładzie Wielkiej Brytanii. System parlamentarno – gabinetowy oparty jest na dualizmie egzekutywnym, co oznacza, że jest rozdzielona funkcja szefa rządu i głowy państwa. Parlament odgrywa w nim dominującą rolę, rozstrzygając o budżecie, twor...