Filozofia prawa - strona 2

note /search

Kant - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia prawa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1428

Kant: a. przełomowe znaczenie Kanta w dziejach filozofii prawa jest zaprzeczeniem stereotypowego poglądu, że filozofowie starożytni dokonali podstawowych odkryć, a kolejni nadają im tylko indywidualny wyraz; etyka oparta na kulcie obowiązku, a nie na pojęciach dobra i zła; niepoznawalność rzeczy...

Parmelides z Elei - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

Parmelides z Elei - 540 - 470 p.n.e - szkoła eleacka - „nic się nie zmienia” - ojciec metafizyki, skupiał się na specjalnym wyrazie ludzkiego myślenia - „Byt jest a niebytu nie ma”. Byt musi być nieruchomy, bo jeśli mówimy, że czegoś nie ma, to nie ma tego tutaj, ale jest gdzie indziej. Dopóki is...

Arystoteles - geneza państwa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia prawa
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1925

Arystoteles: a. geneza państwa Według Arystotelesa nie było stanu natury, człowiek jako istota z natury społeczna zawsze stanowił część rodziny (elementarny składnik państwa, a nie jednostka), która jest skojarzeniem dwóch wspólnot: kobiety i ...

Charakterystyka średniowiecza - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 973

Charakterystyka średniowiecza. pod wpływem chrześcijaństwa powstała nowa teoria prawa natury, nawiązująca do Arystotelesa (św. Tomasz) - Bóg został uznany (ściślej prawo wieczne) za ostateczne źródło prawa natury; Wiele idei sformułowanych p...

Co to jest filozofia - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

Co to jest filozofia? Filozofia nie jest nauką. Nauka odnosi się jakiegoś konkretnego przedmiotu, obiektywizuje go. W filozofii jest to utrudnione. Sama nazwa oznacza „miłość mądrości”. Przedmiotem filozofii nie jest wiedza, a mądrość, która ma wspólny czynnik z wiedzą, ale to nie to samo. Mądrość ...

Filozofia prawa - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia prawa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1008

Co to znaczy: (jedno z tych pojęć pojawi się na pewno na egzaminie) panteizm Stanowisko i pogląd religijno-filozoficzny odrzucający istnienie Boga w postaci osoby, panteizm utożsamia Boga z przyrodą, wszechświatem czy kosmosem. Przeciwieństwo te...

Co to znaczy pacyfizm, człowiek a wspólnoty

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia prawa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

Co to znaczy pacyfizm? 1) wg historiozofów jest celem ludzkości; 2) to dążenie do wprowadzenia pokoju; odrzucenie też wojny słusznej; 3) eliminacja przemocy w życiu publicznym; 4) zniesienie kary śmierci; 5) głoszenie idei ekologicznych. (Nie ws...

Człowiek jako twórca świata kultury - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia prawa
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1036

Człowiek jako twórca świata kultury. Zdolność tworzenia kultury jest jednym z 3 wyróżników człowieczeństwa, dzięki której człowiek różni się od innych istot żywych. Procesowi temu towarzyszą zawsze ideały. Rodzaje kultury: popularna - trafia do każdego człowieka, elitarna - trafiająca do osób wyżej...