Filozofia prawa - zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 567
Wyświetleń: 3430
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia prawa - zagadnienia - strona 1 Filozofia prawa - zagadnienia - strona 2 Filozofia prawa - zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:Pierwszy temat opisany w dokumencie dotyczy przedmiotu filozofii prawa oraz dziedzin pokrewnych. Ponadto w dokumencie poruszono takie zagadnienia jak: gnoseologia, aksjologia, historiozofia, filozofia człowieka, filozofia kultury, filozofia polityki, higiena psychiczna. Kolejny temat zawiera informacje na temat dziejów filozofii prawa po drugiej wojnie światowej w Polsce. Następnie opisano w tekście takie pojęcia jak: odmiany teorii prawa natury, nurt ontologiczny, nurt gnoseologiczny, teorie ontognoseologiczne, dynamiczne teorie prawa natury. Dalej zostały opisane również pojęcie praw natury wg sofistów, Grocjusza i Arystotelesa oraz hierarchia praw wg Św. Tomasza. Kolejnymi tematami omówionymi w tekście dokumentu są: kultura masowa, odmiany twórczości kulturowej, ideały, poglądy Spenglera, prawo pozytywne, wolność, wartości wyższe i wartości niższe. Oprócz tego w notatce można znaleźć też charakterystykę teorii idoli Bacona, zagadnienie mitu, samotności i osamotnienia. Dalej w dokumencie znajdują się takie pojęcia jak: humanizm, New Age, liberalizm, pacyfizm, demokracja, autorytaryzm, biurokracji, panteizm, deizm, teizm, ateizm, nihilizm, relatywizm, agnostycyzm, irracjonalizm. Kolejne tematy szerzej opisane w notatce dotyczą człowieka i wspólnot jakie tworzy on w społeczeństwie, ale także zagadnienia elit w społeczeństwie oraz sprawiedliwość i sposoby jej interpretowania. Następnie w notatce znajdują się analizy myśli takich wielkich filozofów jak: Demokryt, Sokrates, Platon, Arystoteles, Epikur, Pyrron, Św. Tomasz z Akwinu, Św. Augustyn. Dalej spotkać można charakterystykę średniowiecza, renesansu oraz filozofii czasów nowożytnych. Później opisana została filozofia Locke'a, w tym zagadnienia: teoria stanu natury, umowa społeczna, liberalizm, prawo natury. Ponadto w dokumencie pojawiają się jeszcze pojęcia: teoria stanu natury, treść umowy społecznej, nurt pozytywistyczny, Hobbes, Rousseau, wola powszechna, demokracja bezpośrednia. Następnie opisano tu poglądy Immanuela Kanta oraz takich twórców jak: J.S.Milla, Bentham, Gumplowicz, Petrażycki, Stammler, Radbruch, Nietzsche, A. Perytriatkowicz, Hart, Fuller, Spencer i Karl Popper. Poruszone zostały także takie tematy jak: liberalizm prawny, szkoła historyczny, krytyka teorii prawa natury, prawo najdoskonalsze, darwinizm prawny. Pod koniec notatki szerzej opisany zostal watek amerykański, a konkretnie filozofia prawa w Stanach Zjednoczonych, w tym omówiono takie zagadnienia jak: funkcjonalizm amerykański, idealizm i realizm prawniczy.

Filozofia prawa jako dział filozofii. (przedmiot filozofii prawa)
Filozofię prawa wyodrębnia się spośród innych nauk filozoficznych ze względu na przedmiot i charakter zadań wyjściowych oraz perspektywę jej badań. Nie jest ona ani teorią prawa, ani teorią państwa i prawa.
Filozofia prawa jest rezultatem przemyśleń ogólnofilozoficznych, a zwłaszcza gnoseologicznych i antropologicznych. To samoistna dziedzina filozofii; jednak jednocześnie nauką z pogranicza wielu dziedzin.
Przedmiotem filozofii prawa jest prawo w ogóle, a w tym prawo natury. To dociekanie istoty systemu, szukanie przyczyn porządku prawnego oraz ocena tego porządku. To przede wszystkim filozofia człowieka.
Przedmiot filozofii prawa określany rozmaicie:
- istota prawa
- idea prawa
- prawo natury (prawo naturalne)
- postulaty prawa słusznego dla danego miejsca i czasu
Niektórzy twierdza, że filozofia prawa bada ostateczne przyczyny zjawisk prawnych.
Filozofia rozpatruje prawo w relacji ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz