Normy postępowania - Hipoteza i dyspozycja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Normy postępowania - Hipoteza i dyspozycja - strona 1 Normy postępowania - Hipoteza i dyspozycja - strona 2 Normy postępowania - Hipoteza i dyspozycja - strona 3

Fragment notatki:

Normy postępowania Rodzaje i funkcje wypowiedzi Wypowiedz ze względu na funkcje dzielimy na:
Wypowiedzi dyrektywalne Wypowiedzi dyrektywalne -wypowiedzi które mają wpływać na zachowanie osób, do których są skierowane. Wypowiedzi tego typu pełnią funkcję sugestywną (nadają się do tego, by być swoistym bodźcem do określonego zachowania).
Dyrektywy celowościowe - wyrażenia, które mówią co robić żeby osiągnąć jakiś efekt np.: jeśli chcesz żeby było jaśniej, zapal światło. Nie ma wskazania do konkretnej osoby, ani charakteru obowiązku.
Reguły sensu - nakazują nadawać czynności konwencjonalnej odpowiedni sens kulturowy. Reguły sensu są bardzo ważne w prawie. Kształtują się zwyczajowo lub przez przepisy prawne. Czynność konwencjonalna - rodzaj czynności psychofizycznej, której reguły sensu każą przypisać odpowiedni sens kulturowy.
Normy postępowania: cechy i budowa Nakazują lub zakazują określonym podmiotom postępowania w określonych okolicznościach. Normy postępowania mają określoną strukturę:
Adresat - podmiot do którego skierowana jest norma. Pod tym względem norma postępowania może być:
Indywidualna - jasno określony adresat
Generalna - skierowana do grupy
Pod względem okoliczności normy postępowania dzielimy na:
Konkretne - opisuje okoliczności w sposób niepowtarzalny, jednorazowy np.: osoby, które rozpoczęły studia w roku 2008 są zwolnione ze służby wojskowej (norma generalna i konkretna)
Abstrakcyjne
Nakaz albo zakaz zachowania się - norma wyznacza klasę przyszłych zachowań (sytuacji, w których nakazane jest bądź zakazane jest zachowanie się, które należy w określonych sytuacjach przestrzegać). Hipoteza i dyspozycja:
Trójczłonowa koncepcja normy ma następującą postać: Hipoteza - to część normy określająca adresata i okoliczności
Dyspozycja - nakaz lub zakaz Sankcja - w większości norm nie ma sankcji. Często sankcja jest częścią 2 normy. Rodzaje norm:
Indywidualna - norma, która wskazuje adresata nazwą indywidualną
Norma generalna - norma wskazująca adresata nazwą rodzajową
Norma konkretna - norma, która wyznacza do spełnienia jakiś określony czyn, który jest niepowtarzalny
Norma abstrakcyjna - norma wyznaczająca zachowanie powtarzające się Autonomiczna - norma, którą normodawca wyznacza sam dla siebie
Heteronomiczna - norma, którą normodawca wyznacza dla innych podmiotów
Norma prawna Norma prawna - rodzaj normy postępowania. Norma ustanowiona lub uznana przez suwerenny organ państwa. Normy prawne jako normy postępowania muszą mieć charakter abstrakcyjny i generalny.

(…)

… zachowują się zgodnie z tą normą lub jest dostrzegane prawdopodobieństwo, że nierealizowanie tej normy może spowodować dla adresata określoną dolegliwość. W takim ujęciu mówimy, że norma spotyka się z posłuchem. Normy sprzężone i normy niedoskonałe Norma niedoskonała (Lex imperfecta) - norma, która adresatowi w określonych okolicznościach wyznacza obowiązek określonego postępowania, ale za nierealizowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz