Stosunek prawny i prawo w ujęciu podmiotowym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunek prawny i prawo w ujęciu podmiotowym - strona 1 Stosunek prawny i prawo w ujęciu podmiotowym - strona 2 Stosunek prawny i prawo w ujęciu podmiotowym - strona 3

Fragment notatki:

Wstęp do Prawa, Stosunek prawny i prawo w ujęciu podmiotowym
Stosunek prawny - jest stosunkiem społecznym regulowanym przez normy prawa w znaczeniu przedmiotowym.
Prawo w znaczeniu przedmiotowym jest wzorem postępowania (na płaszczyźnie idealnej i realnej).
Stosunek społeczny jest relacją zachodzącą miedzy ludźmi na płaszczyźnie sfery realnej (faktu). Relacja między sferami polega na regulacji tego, co jest realne. Stosunki społeczne istnieją, ponieważ są elementem realności.
Wzór stosunków społecznych ma charakter idealny - są to normy prawne.
Nie wszystkie stosunki społeczne są regulowane przez prawo. Innymi słowy każdy stosunek prawny jest stosunkiem społecznym lecz nie każdy stosunek społeczny jest stosunkiem prawnym.
Aby mówić o stosunku prawnym musi istnieć stosunek społeczny - musi istnieć jakiś fakt. Istnieje relacja pomiędzy podmiotami stosunków społecznych, które stają się stosunkami prawnymi. Zachowanie podmiotów jest regulowane wzorem - prawo określa jak powinna wyglądać relacja między nimi.
Każdy stosunek społeczny opiera się na relacji pomiędzy dwoma podmiotami.
Elementy stosunku prawnego:
Podmioty.
Przedmioty (określone zachowanie).
Uprawnienia (możliwości domagania się określonych zachowań).
Obowiązki (powinność określonego zachowania).
Łącząc powyższe elementy możemy zdefiniować stosunek prawny w następujący sposób:
Stosunek prawny jest to stosunek społeczny regulowany przez prawo, w którym podmiot uprawnienia może domagać się określonego zachowania, a obowiązku zobowiązany jest do określonego zachowania.
Podmioty stosunku prawnego:
Podmiot uprawnienia - domaga się określonych zachowań.
Podmiot obowiązku - posiada obowiązek określonych zachowań.
W każdym stosunku prawnym muszą wystąpić te dwa podmioty. Aby podmiot mógł domagać się określonych zachowań musi posiadać odpowiednie uprawnienia.
Uprawnienia - możliwość domagania się określonego zachowania, musi wynikać ze stosunku prawnego łączącego podmiot uprawnienia z podmiotem obowiązku.
Zatem warunkiem istnienia prawa w znaczeniu podmiotowym jest istnienie uprawnień.
Cechy prawa podmiotowego:
Nie jest samodzielne, musi istnieć stosunek prawy
Musza istnieć normy prawne regulujące powyższy stosunek.
Podmiot wymagający określonego zachowania musi wykazać, że to uprawnienie mu przysługuje. Tylko w ramach istniejącego stosunku prawnego podmiot obowiązku jest zobowiązany do wymaganego zachowania (musi zachodzić relacja prawna).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz